משה ליאון. צילום: יואב דודקביץ'

האם שמה של שכונת הר נוף ישתנה? על פי חוק פקודת העיריות, (תיקון מס' 31) תשס"ד-2003, שינוי שם של שכונה נעשה על ידי מספר שלבים בהם יאלץ לפעול ראש העירייה משה ליאון. אמש (רביעי) מיהרה עיריית ירושלים להוציא הודעה חגיגית לעיתונות בה היא מכריזה כי שמה של שכונת הר נוף צפוי להשתנות והיא תיקרא שכונת ״נאות יוסף״, על שמו של הרב מרן עובדיה יוסף. 

• ״לא דיברו איתנו, ניאבק בהחלטה״: תושבי הר נוף זועמים על החלטתו של ליאון לשנות את שם השכונה

על פי החוק, בשלב ראשון, ״המועצה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן זימנה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם״.

לאחר מכן, מחייב החוק את ליאון לנקוט במספר צעדים של שיתוף הציבור, מה שלטענת תושבי השכונה לא בוצע. 

בחוק נכתב כי על העירייה לפרסם "הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי בעיתון, במשרדי המועצה ובמקום ציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני הדיון במועצה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בשינויים המחויבים".

עוד כתוב כי "על מועצת העירייה לאפשר לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי הענין, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיה".

מוקדם יותר היום (חמישי) פרסמנו כי תושבים בשכונה מביעים התנגדות למהלך וזועמים על כך שלא שותפו בכוונה להשנות את שם השכונה. ״לא היה שום דיון עם התושבים על שנוי השם של הר נוף. לא הודיעו לנו באופן ישיר - קראנו על זה לראשונה בתקשורת הכללית אתמול״, אמרה תושבת השכונה מיכל שטינברגר.

״לא מקובל על אף אחד שישנו לנו את שם השכונה שלנו בלעדינו. אפשר להציע, ולתת לנו להצביע - כל תושבי השכונה. מה שהתושבים יחליטו, רק זה יכול לקבוע. לא שום ועדה, ראש עיר או "נציגות של התושבים" - מאחר שאין בכלל דבר כזה בהר נוף״.