הרכבת הקלה. צילום: רועי אלמן

נחתם ההסכם עם סיטיפס על רכישת הקו האדום בחזרה לידי המדינה: ועדת המכרזים הבין-משרדית המשותפת למשרדי האוצר, התחבורה ועיריית ירושלים ובשיתוף צוות תכנית אב לתחבורה, בראשות סגן החשב הכללי, נחמיה קינד הכריזה היום (ד') כי חתמה על הסכם עם חברת סיטיפס על רכישת הקו האדום חזרה לידי המדינה, וזאת לטובת העברתו לזוכה במכרז רשת קווי הרכבת הקלה בירושלים - רשת ה-JNET, כפי שהוגדר במסמכי המכרז. רכישת הפרויקט מביאה לסיומה תקופה של מעל 8 שנים בהן הפעילה סיטיפס את הרכבת הקלה בירושלים והסיעה מידי יום כ-170 אלף נוסעים.

רשת ה-JNET כוללת, כאמור, את הקו האדום, שיוארך בצפון העיר לשירות תושבי שכונת נווה יעקב, ובדרום, לשירות הנוסעים לבית החולים הדסה עין כרם. עוד כוללת הרשת את הקו החדש, מהאוניברסיטה העברית בהר הצופים, ועד לשכונות מלחה וגילה, עם שלוחות לאוניברסיטה העברית בשכונות גבעת רם וגבעת שאול. הרשת צפויה להיות באורך כולל של מעל 40 ק"מ ותכלול 5 קווים תפעוליים.

רכישת הקו חזרה לידי המדינה תעשה בהתאם להסכם הזיכיון שנחתם בין המדינה לבין סיטיפס בשנת 2004, כשהסכם שנחתם היום נועד להביא להסדרת כל הנושאים הפתוחים בין הצדדים וכך להביא להעברה חלקה ככל הניתן של הקו וצמצום הפגיעה בשירות לציבור למינימום האפשרי.

במסגרת ההסכם נקבע כי הצדדים מוותרים על כל תביעות העבר וכן הוגדרה נוסחה אשר על פיה, במועד העברת הקו, יקבע התשלום לסיטיפס בהתאם להסכם הזיכיון ולעקרונות הסכם זה, אשר עתיד לעמוד על סכום מוערך שלכ-1.6 מיליארד שקלים, בכפוף לשינויים בשער הריבית, בשער החליפין ובמשתנים נוספים, ובתמורה יועברו לבעלות המדינה כל נכסי הרכבת הקלה, לרבות צי הרכבות, הדפו וכלל התשתיות והמערכות.

שיתוף הפעולה בין נציגי המדינה ונציגי סיטיפס בחתימה על ההסכם, בשלב זה של פרויקט ה-JNET, מאפשרת לזכיין ה-JNET TransJerusalem, להחל בביצוע הפרויקט בידיעה שהקו האדום יועבר לאחריותו באופן חלק ובשיתוף פעולה מלא מצד סיטיפס. עובדה זו תסייע רבות לעמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו על ידי ועדת המכרזים, על פיהם כבר בשנת 2022 תפעל הרכבת הקלה במתכונת מורחבת, עד לנווה יעקב בצפון ולבית חולים הדסה עין כרם בדרום.

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו: "עסקת רכישת הקו האדום חזרה לידי המדינה היא חלק אינטגרלי מפרויקט ה-JNET, וחתימת ההסכם לגביה בשלב כה מוקדם, בייחוד בהתחשב בכך שזו הפעם הראשונה שעסקה מסוג זה מבוצעת בישראל, מסמנת את מחויבותה של המדינה לפרויקט ולשירות לציבור. ברצוני להודות לסיטיפס על הקמת קו הרכבת הקלה הראשון בישראל, והפעלתו במשך 8 השנים האחרונות".

מנכ"לית משרד התחבורה, קרן טרנר אייל: "חתימה על ההסכם על רכישת הקו האדום על ידי המדינה, תאפשר למשרד התחבורה לשפר את השירות למשתמשי הקו הקיים, ובנוסף לקדם באופן מהיר יותר את הארכות ושלוחות הקו האדום ותוספת הקו החדש לרשת.  כיום מבצעת הרכבת הקלה כ-300 נסיעות יומיות,  ומסיעה כ-170 אלף נוסעים ביממה, המהווים כרבע מכלל הנסיעה בתחבורה הציבורית בירושלים".