שכונת ביר עונה (צילום: מאיר יגוד)

"משלמים ארנונה ולא מקבלים שירותים מוניציפליים": תושבי שכונת ביר עונה הנמצאת בקצה הדרומי של ירושלים הצמוד לבית ג'אלה ולמחנה הפליטים אל-עיידה, הגישו בימים האחרונים עתירה מנהלית כנגד עיריית ירושלים לבית המשפט המחוזי בבירה בבקשה להורות לעירייה על השבת הכספים שנגבו מהתושבים בשנים האחרונות ועל הפסקת גביית הארנונה. הם טוענים כי העירייה לא מספקת לתושבי הכפר שירותים מוניציפליים בסיסיים כמתחייב בפקודת העיריות.

בעתירה, שמבקשת ליצור תקדים ולייצג את כל תושבי השכונה, מציין עו"ד גוני שחאדה כי "שכונת ביר עונה נמצאת בתחום המונציפאלי של עיריית ירושלים מאז שנת 1967, אך השכונה נזנחה, ולא נחשבה לאחת השכונות של ירושלים, עניינה של שכונה זו עלה בעת בניית גדר ההפרדה, אז הרשויות הבחינו בטעות שנעשתה עד אז, מאז החליטה המשיבה להטיל ארנונה על שכונת ביר עונה ולחייב את תושביה במס הארנונה". עוד הוא הוסיף כי  "בהיות שכונה ביר עונה בתחום המונציפאלי של הנתבעת חובה על הנתבעת לספק לתושבי שכונת ביר עונה כל השירותים בהם חייבת בדין הניתנים לשאר תושבי הנתבעת, אך למרות זאת הנתבעת לא מקיימת את חובתה על פי הדין. התובע עם הרבה תושבי שכונת ביר עונה מחזיקים בנכסים באזור ביר עונה לא קיבלו מעולם, ואינם מקבלים, שירותים מוניציפליים כלשהם מהנתבעת".

בנוסף מבקש העותר כי בית המשפט יורה לעיריית ירושלים להשיב לו את כספי הארנונה ששילם במרוצות השנים בסך 13,464 ש״ח וכי בית המשפט יפסוק כי גביית הארנונה מתושבי השכונה אינה חוקית "להצהיר כי, גביית ארנונה בשכונת ביר עונה נעשתה שלא כחוק ולהורות על הפסקת גבית ארנונה בשכונת ביר עונה״. 

עיריית ירושלים: ״ארנונה היא מס ותשלומה אינו מותנה במתן שירותים״

מעיריית ירושלים נמסר כי ״התביעה התקבלה זה עתה בעירייה, אנו נלמד את הטענות המועלות בה לעומקן ועמדתנו תימסר במסגרת ההליך בבית המשפט. מבלי להתייחס פרטנית לנכונות הטענות העולות בתביעה, וככלל – בתי המשפט כבר עמדו על הסוגיה העולה בתביעה פעם אחר פעם, כאשר נקבע כי ארנונה היא במהותה מס ולא היטל או אגרה, ותשלומה אינו מותנה במתן שירותים למשלם על ידי הרשות המקומית״.