״ידיעות ירושלים״,  22 בנובמבר 2019

״ידיעות ירושלים״,  22 בנובמבר 2019

״ידיעות ירושלים - בונוס״,  22 בנובמבר 2019