״ידיעות ירושלים״, 29 בנובמבר 2019

״ידיעות ירושלים״, 29 בנובמבר 2019

״ידיעות ירושלים״, 29 בנובמבר 2019