דו"ח חניה. צילום: רועי אלמן

כמה דו"חות ניתנו בששת החודשים הראשונים של שנת 2019? מנתונים שאספה תנועת 'התעוררות' עולה כי נרשמה עלייה חדשה במתן דוחות על ידי אגף האכיפה והפיקוח בעירייה.

מהנתונים עולה כי בהשוואת החציון הראשון של שנת 2019 לחציון המקביל אשתקד חלה קפיצה של 27 אחוז בהכנסות מגביית הדו"חות. במספרים: 15.2 מיליון שקלים שנכנסו לקופת העירייה ממתן קנסות ב- 2018 ל- 19.3 מיליון שקלים בשנת 2019.

עוד עולה מהנתונים כי בחציון של שנה זו נרשם גידול של כמעט 50 אלף דו"חות שניתנו, מ- 225,000 אלף בחציון של שנת 2018 ל- 260,000 אלף דו"חות בחציון של השנה הנוכחית.

ברקוביץ'. צילום: יואב דודקביץ'

ראש האופוזיציה, עופר ברקוביץ' הביע את דאגתו הרבה מהגידול החד והגברת האכיפה על ידי מתן דוחות חניה. בשאילתא שתוגש בישיבת המועצה אמר ברקוביץ' כי ידרוש הסברים: "דו"חות חניה נועדו לשמירה על הסדר ולאכיפת החוק במרחב הציבורי ולא להגדלת הקופה העירונית על חשבון התושבים", ציין והוסיף "לצערי מדיניות העירייה בחודשים האחרונים בסוגיית החניה והאכיפה מקשה ומחמירה עם התושבים ללא רגישות. בד בבד להגדלת קופת העיר, אנחנו עדים להשקעת אותם התקציבים במינוי מקורבים, שיפוץ הלשכה ובטיסות לחו"ל, זה אבסורד".