משה ליאון. צילום: רפי פרלשטיין

ראש העירייה החדש של ירושלים, משה ליאון הגיע לסיכום עם שר האוצר, משה כחלון על תקציב כולל לעיריית לשנת 2010 על סך 950 מיליון שקלים שיבטיח לו שקט יחסי לתחילת הקדנציה. בשנה שעברה, בקדנציה של ברקת ולאחר השביתה, עמד תקציב התמיכה של משרדי הממשלה בעירייה על 832 מיליון שקלים.

על פי חלקות תקציב העירייה 765 מיליון שקל יוקצבו לבירה, 67 מיליון שקל מענק פיתוח לירושלים, 40 מיליון שקל לטובת שיפור רמת השירותים בעיר, ו-78 מיליון שישמשו לפרויקטים מחוללי הכנסות עצמיות לעירייה כאשר העירייה ומשרד האוצר יקבעו במשותף את הפרויקטים אשר יבוצעו בסכומים האמורים. יוקם צוות בו ישתתפו משרד האוצר ועיריית ירושלים שיעסוק באופן הקצאתם של הסכומים האמורים.

 עוד סוכם בין הצדדים, כי במהלך השנה ידונו הצדדים על צעדים נוספים שיגדילו את ההכנסות העצמיות של הרשות באופן שיגדיל את רמת השירותים בעיר.

סך סיכום התקצוב יעמוד על 950 מיליון שקל המהווים גידול של 14 אחוז לעומת התקציב שהועבר לעיריית ירושלים בשנת 2018. הסכומים האמורים מתווספים לתוכנית שאושרה לפני כחצי שנה לפיתוח מזרח ירושלים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל.

שר האוצר, משה כחלון: "כשבאים למשרד האוצר בזמן, באופן מקצועי וענייני, עם רשימת דרישות מנומקת אז מקבלים את כל התמיכה שאפשר לתת. אני בטוח שבשנים הקרובות נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם ראש העיר משה ליאון כדי לחזק את ירושלים בירת ישראל ולהמשיך להצמיח אותה לדורות הבאים".

ליאון: "סיכום מבטיח כי עיריית ירושלים תתחיל את שנת 2019 ברגל ימין עם איתנות פיננסית לבירה כאשר הנגזרת המשתמעת מכך היא הרחבת השירותים הניתנים לתושבי ירושלים".