אדם בכסא גלגלים, נכה. אילוסטרציה: freepik

נכה צה"ל תובע את העירייה בכ-2.5 מיליון שקל בטענה: המדרכות, מעברי חציה וצמתים אינם נגישים לאנשים בעלי מוגבלויות כמתחייב בחוק הרשויות המקומיות.

לטענתו של התובע, העירייה מפרה את חוק הרשויות המקומיות המסדיר נגישות לנכים. "על פי החוק נקבע כי ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר חציה מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר ירידה ועליה נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו בשיפוע שלא יעלה על 10 אחוז", כאמור לטענתו של התובע תנאים אלו לא חלים במקומות רבים בירושלים ומכאן מקור התביעה .

טרם הגשת התביעה, פנה התובע לעירייה במכתב בו גולל את הכשלים שלדבריו קיימים ברחובות רבים. "מעשיה של הרשות הינם חמורים מאחר ומדובר במחדל רשלני, מדובר בפגיעה קשה בחלק מקבוצת אנשים, מדובר באפליה ובאי מילוי אחרי הוראות החוק כמתחייב על פי דין", והוסיף, "נוכח האמור על הרשות להודיע לנו על מציאת פיתרון הולם ועל רצון להכנת תוכנית ביצוע להנמכת המדרכות".

העירייה: נגיב בפירוט בבית המשפט ונמשיך במאמצי ההנגשה בעיר

מהעירייה נמסר: "העירייה עושה מאמצים רבים ומשקיעה משאבים להתאמת המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלות על פי הנדרש,  זאת למרות שהתקנות החדשות טרם נכנסו לתוקף ואינן מחייבות את העירייה. בנוסף, מבצעת העירייה הנגשה פרטנית עלפי פניות של תושבים עם מוגבלות ובני משפחתם. 

"בחודש האחרון הוגשו על-ידי אותו מבקש בקשות זהות נגד עשרות רשויות מקומיות אשר מסתמכות על חוק שלא ניתן בגינו לאשר תובענה ייצוגית, והעירייה הסבירה לפונה מדוע אין לה בסיס משפטי ועובדתי. 

"יש לציין כי המבקש לא פנה מעולם לעיריית ירושלים בבקשה פרטנית כלשהי לביצוע הנגשה. עיריית ירושלים תגיב בפירוט במסגרת בית המשפט ואף תמשיך במאמצי ההנגשה תוך השקעת משאבים רבים בכך".