חניון עיני. הדמיה: יגאל לוי אדריכלים ואנדריי טריאיב

התגייסות מפתיעה של 23 חברי מועצה מכל הסיעות. הדרישה מראש העירייה הנכנס משה ליאון: מחק את העתירה המנהלית בנושא חניון עיני, שהגיש במחטף ראש העירייה היוצא ניר ברקת יום לפני הסיבוב השני של הבחירות. בין החותמים: הסיעות החרדיות, התעוררות, ש"ס, מרצ והבית היהודי.

חברי המועצה יצאו בכך להגנת המינהל הקהילתי 'לב העיר', שהיה גם הוא בין הנתבעים בעתירה שיזם ברקת. לטענתם, היא הוגשה לבית המשפט שלא כדין ובלי שהנושא עלה לדיון קודם במליאת מועצת העירייה כנדרש. כמו כן הם טוענים שמדובר בהוצאה כספית גדולה, שכן את התביעה הגישו עורכי דין חיצוניים שהעירייה שכרה. לנוכח הכשלים הללו טוענים חברי המועצה כי יש למחוק את העתירה.

יו"ר המינהל הקהילתי ד"ר אופיר לנג: "מדובר בעתירה מיותרת וכולי תקווה שליאון יפעל כמתבקש למחיקת העתירה יש כאן התגייסות ופנייה משותפת של חברי מועצה רבים, שהיא לא עניין של מה בכך".

במכתב לליאון מציינים חברי המועצה עוד כי לתוכנית חניון עיני עלולות להיות השלכות שליליות מבחינה תכנונית וציבורית גם יחד וכי למיזם יש התנגדות נרחבת מצד תושבי נחלאות, סוחרי השוק ועוד. עוד הם מזכירים שבוועדת הערר המחוזית הוחלט לפסול את התוכנית ולבטל אותה.

תוכנית חניון עיני, שהעירייה מקדמת באמצעות חברת עדן, כוללת הצעה לחפירת חניון תת־קרקעי של כמה מפלסים שהכניסה אליו תהיה ליד בניין עיני ברחוב אגריפס והיציאה תהיה בפורטל מרחוב אשכול ליד מסעדת רחמו. בנוסף יוכשר בו מפלס לפריקה וטעינה תת־קרקעית והסחורות יעלו למפלס השוק במעליות משא מיוחדות. העתירה המנהלית, שהוגשה לבית המשפט המחוזי, נועדה לבטל את החלטת ועדת הערר שפסלה את אישור התוכנית. אדריכלי המיזם הוא משרד האדריכלים יגאל לוי.