מועצת עיריית ירושלים. צילום: שלומי כהן

לקראת ישיבת מועצת עיריית ירושלים שתתקיים הערב (חמישי) פרסמה הנהלת העירייה נהלים חדשים, שלטענתה באים ״בעקבות התנהלות שאינה הולמת בישיבות המועצה האחרונות״. בין השאר, כל מבקר יקבל מסמך "כללי התנהגות" ובו כללים להתנהלות במשרדי העירייה. המסמך יכלול הוראות מיוחדות לגבי נוכחות בישיבת המועצה באולם המועצה, וחלה חובה להישמע להוראות הסדרנים.

הנהלים החדשים (צילום: שלומי כהן) 

במסמך, מציינת העירייה כי על ציבור המשתתפים לעבור ולבצע רישום בקומת הכניסה. בנוסף, אפשרות כניסה לאולם המועצה תותנה בהפקדת תעודת זהות וענידת תג. מבקר שיבחר לא להפקיד ת.ז יורשה לצפות בישיבת המועצה באולם הכניסה שבכניסה לבניין 1. בעירייה מדגישים כי ״ההוראות המיוחדות יהיו לפי שיקול דעת אגף חירום וביטחון במטרה, בין היתר, להבטיח סדר שיאפשר קיום דיון ראוי על-ידי הגורמים המוסמכים להשתתף בדיון ובהתאם לזכות הדיבור שמוקנית בדין לחברים״.

עוד מסרה העירייה כי כניסת קהל תותר רק בהתאם למקומות הישיבה המוקצים לקהל באולם הישיבות וכי הקהל לא רשאי לשוחח או להשתתף בדיון שמתנהל בישיבת מועצת העיר, אלא אם כן הותר הדבר מפורשות ע"י היו"ר. ״במהלך הישיבה לא יתקיים דו-שיח בין חברי המועצה לבין הקהל, וגם לא בינם לבין עצמם, אלא רק לאחר קבלת רשות דיבור מאת היו"ר״, הוסיפו ואמרו: ״יובא לידיעת המבקר כי הפרת כלל מכללי ההתנהגות עלולה להוביל למניעת כניסתו לאולם המועצה ותיוותר לו רק האפשרות לצפות בישיבות בקומת הכניסה״. 

בתוך כך מבקשים להדגיש בעירייה כי ״עיריית ירושלים והנהלת העירייה מקדמים בברכה את התושבים המעורבים והישיבות יישארו פתוחות לציבור. מטרת הצגת הנהלים היא שמירה על הסדר הציבורי וניהול תקין של הישיבה״.