פקקים בדרך להר. הכביש החדש אמור להפחית אותם | צילום: יואב דודקביץ'

כביש המריבה החדש של ירושלים: דרישה להתניית בניית הכביש בין הר החוצבים לכביש 9 (כביש 22) בכך שהוא ייסגר לתנועה בשבתות וחגים.

במספר התנגדויות שהוגשו לוועדה המקומית על ידי ועד התושבים של סנהדריה המורחבת ועמותות שונות, נטען כי הקמת הכביש, במתכונת המוצעת תפגע באופי השכונה החרדית ותביא למאבקי דת חדשים בעיר. לטענתם הקמת הכביש הינה בחזקת הפרת הסטאטוס־קוו העירוני בענייני דת. ולכן יש לחייב את סגירתו בשבתות.

באחת מההתנגדויות הנוספות  לכביש המתוכנן מהר החוצבים לכביש 9 באזור מחלף רמת שלמה מבקשת עמותה בשם 'ירושלים שקופה', בניהול הרב נתן קרמר - לקבוע הגבלות על התנועה בכביש בשבתות ולבחון אף את סגירתו לחלוטין.

לטענתם, הכביש נועד להקל על עומסי התנועה בימי העבודה מהר החוצבים ולפיכך "יש לקבוע סעיף לסטייה ניכרת שיגביל את תנועת הרכבים בימי מנוחה לאומיים או סגירת הכביש לחלוטין". כך תמנע לטענתם גם התנגשות מיותרת בין זרמים ומגזרים שונים.

כביש 22 אמור להוות יציאה נוספת לאזור ההיי טק ולהקל על הפקקים מדי יום. בימי מנוחה כידוע אין פקקים באזור ולכן, לטענת המתנגדים במקרה זה, אין צורך בהשארתו פתוח.

בוועדה המקומית בראשות אליעזר ראוכברגר (יהדות התורה) שמעו את המתנגדים השונים והחליטו על  דיון פנימי נוסף במטרה להכניס שינויים לא מעטים בתוכנית המוצעת.

בנוסף להתנגדויות של תושבי סנהדריה הוגשו גם התנגדויות מקצועיות, בהן של גם חברת רותם,  האחראית על הקמה ואספקת הגז הטבעי בעירלטענת החברה, לא נערך תיאום מולה על תוואי צינור הגז הטבעי שאמור להגיע מאזור בית זית להר החוצבים.

גם עמותת הניהול של הר החוצבים הגישו התנגדות. לטענתם, במספר מפעלים הסמוכים לכביש המתוכנן נערכות עבודות ייצור רגישות ולא נערכה התאמה למזעור רעידות שעלולות לפגוע באיכות המוצרים העדינים.

ולבסוף אפילו מתכנני הכביש, צוות תוכנית אב לתחבורה, הגישו התנגדות עצמית, לא לעצם הקמת הכביש, אלא בכדי להכניס מספר שינויים בתוכנית. כך ביקשו להוסיף למיזם את מסוף האוטובוסים המתוכנן בסמוך ולהוסיף גם דרגנועים ומעליות להנגשת נחל צופים לכביש המתוכנן.