אריה דרעי. צילום: אלכס קולומויסקי

בעקבות התבטאויותיו של שר הפנים אריה דרעי, שלחה הערב (א') התנועה לאיכות השלטון מכתב דחוף לראש הממשלה, ליועמ"ש, לשר הפנים ויו"ר הכנסת בבקשה להעביר את סמכויותיו של שר הפנים בעניין הבחירות המקומיות בירושלים לשר אחר.

"מעבר לחשש הכבד שמא אמירות אלו מהוות הסתה אסורה, מצב זה מעלה חששות כבדים בנוגע לניגוד עניינים חריף וליכולתו של השר דרעי לקבל החלטות ללא משוא פנים הנוגעות למערכת הבחירות בעיר ירושלים, לפי סמכויותיו בחוק", כתבו.

החוק קובע כי הממשלה רשאית, באישור הכנסת, להעביר סמכות הנתונה על פי חוק לשר אחד, או חובה המוטלת עליו על פי חוק, כולה או מקצתה, לשר אחר". מצב עניינים חריג וחמור זה מחייב, לטעם התנועה לאיכות השלטון, כי הממשלה תורה על העברת סמכויותיו של השר דרעי לשר אחר משרי הממשלה, וכי הכנסת תתכנס להצבעת בזק על מנת לאשר העברה זו".

במכתבם הם מציינים כי כשבוע לפני הסיבוב הראשון העביר השר דרעי את סמכויותיו לניהול מערכת הבחירות ביישוב אלעד לשר צחי הנגבי, זאת לאחר שהיה נגוע בניגוד עניינים כבד באותה הרשות. "בהתאם לכך, התנועה קוראת לראש הממשלה וליועמ"ש לפעול במהירות האפשרית על מנת להעביר את סמכויותיו של השר דרעי לשר אחר משרי הממשלה".