קלפי. צילום: קובי קואנקס

התושבים דורשים בחירות: פעילים חברתיים בירושלים הגישו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי נגד העירייה. דרישתם: להורות על קיום בחירות למנהלים הקהילתיים ברחבי ירושלים ועל ביטול האפשרות של ייצוג תושבים על ידי הנהלות שלא נבחרו בבחירות דמוקרטיות.

העותרים: יו"ר מרצ לשעבר פפה אללו, מאיר קדוש, נורית אופנהיימר, עמי שמיר וקובי אייזן, טוענים כי עיריית ירושלים לא הגדירה את המעמד החוקי של המנהלים ברחבי העיר וטוענת כי המנהלים מוגדרים כ"תאגידים עירוניים" ומאידך טוענת כי מדובר בתאגידים המייצגים את הציבור. עמדה זו באה לידי ביטוי בעתירה מנהלית שהתנהלה בעניין זה, בה קבע שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס) משה יועד הכהן  כי העירייה בחרה שלא להגדיר את מעמדו הסטטוטורי של המינהל הקהילתי.

העותרים אף מבקשים כי בית המשפט יקבע מה מעמד המינהלים הקהילתיים החלטה עקרונית מחייבת של עיריית ירושלים. האם המנהלים הקהילתיים הינם תאגידים עירוניים וממילא אינם מייצגים תושבים בכלל (בדומה לתאגידים עירוניים אחרים כמו הרשות לפיתוח ירושלים, עדן - חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ וכו'), או לחלופין מתן מעמד סטטוטורי מחייב למנהלים הקהילתיים וקיום בחירות באופן מיידי.

"על בית המשפט הנכבד להורות למשיבות לקיים לאלתר וללא דיחוי בחירות דמוקרטיות כלליות בכל המנהלים. כאשר על הבחירות להיות מנוהלות על ידי גוף חיצוני ובלתי תלוי שאין לו קשר וזיקה למשיבות", כתבו בעתירתם.

כזכור, לפני כחמישה חודשים גיבשו פעילים חברתיים מכתב לראש העירייה משה ליאון בבקשה כי יקבע תאריך למנהלים הקהילתיים והתריעו כי אם לא ייקבע מועד בהקדם "לא יהיה מנוס מנקיטת הליכים משפטיים".

במכתב ציינו הפעילים כי במשך 7 שנים לא התקיימו בחירות למנהלים, דבר היוצר אי סדרים בניהולם. "בכל המנהלים לא התקיימו בחירות כבר למעלה מ–7 שניםהבעיה מתחדדת ביותר ב-10 מנהלים שבהם הבחירות התקיימו במתכונת של 'בחירות קהילתיות".

מעיריית ירושלים נמסר: "תאריך הבחירות יפורסם לציבור לכשיקבע".