מטפלת | צילום ארכיון: ynet

ארבע שנים לאחר האירוע במהלכו מת פעוט בגן בגילה, והתיק נגד המטפלת מקבל טוויסט מפתיע. בצעד נדיר הורה בית המשפט לקיים שימוע, זאת חודש לאחר שהוגש כתב אישום. כמו כן נמתחה ביקורת על כתב האישום עצמו.

מספר שבועות לאחר שהוגש כתב אישום נגד בת אל יצחקיאן בגין גרימת מוות ברשלנות של תינוק וקבלת דבר במרמה, ביקש סנגורה לבטל את כתב האישום שהוגש נגדה.

על פי כתב האישום, יצחקיאן ניהלה את הפעוטון מבלי שהשתתפה בקורס עזרה ראשונה ייעודי הנדרש להכשרתה כמטפלת במעון יום. ב־2015, תינוק בן חודשים ספורים ששהה במעון איבד את הכרתו, ויצחיקאן, על פי האישום, טלטלה אותו בעת שראשו נהדף קדימה ואחורה, במטרה להעירו. על פי כתב האישום, הטלטול גרם לפעוט לנזק קשה שהביא לבסוף למותו.

בדיון שהתקיים בעניינה של יצחקיאן השבוע, ביקש סנגורה עו"ד יהודה שושן לבטל את כתב האישום שהוגש נגדה. זאת, בשל טענה לשיהוי של כארבע שנים מתחילת החקירה ועד הגשת האישום. עו"ד שושן ציין בדיון כי "לא ייתכן שאישה כזאת שעברה כל כך הרבה תמתין ארבע שנים ויודיעו לה שמגישים כתב אישום. לפי טענת השיהוי, שהיא טענה מן הצדק, יש לבטל את כתב האישום".

נציגת הפרקליטות טענה, לעומת זאת, כי לאורך שנות הטיפול בתיק, בוצעו בו פעולות חקירה מהותיות, המצדיקות את התארכות הטיפול בו, וכי לא התקיים בתיק שיהוי קיצוני.

נקודה נוספת אליה התייחס עו"ד שושן הינה באשר לקיום שימוע לפני הגשת כתב אישום. הוא טען כי כאשר יידעה הפרקליטות את יצחקיאן בכוונה להגיש אישום נגדה, ביקש דחייה של מספר חודשים בקיום השימוע, אך בקשה זו לא התקבלה. על כך ענתה נציגת הפרקליטות כי הפרקליטות אפשרה ליצחקיאן להעביר את נימוקיה לשימוע 30 ימים לפני הגשת האישום נגדה, אלה שאלו לא הועברו על ידה.

שופטת השלום ג'ויה סקפה שפירא ציינה כי "כתב האישום עצמו מעלה תהיות לא מעטות ונראה כי יש טעם בטענה שראוי היה לאפשר להגנה זמן משמעותי יותר להיערך לשימוע. בנסיבות אלה, הגם שפורמלית קוימה חובת המאשימה ברמה המהותית, נפגעה זכותה של הנאשמת להיערך לשימוע".

השופטת ציינה כי לא מצאה לנכון להורות על ביטול כתב האישום, אך הורתה על דחיית הדיונים בתיק למשך תקופה של כ-4 חודשים, במהלכם יערך ליצחקיאן שימוע.