בימים אלה מקדמים משרד התחבורה ועיריית ירושלים בשיתוף צוות תכנית אב לתחבורה ובאמצעות חברת מוריה את אחד הפרויקטים התחבורתיים הגדולים ביותר בישראל: מערכת הסעת המונים מתקדמת שתבצע כ- 400 אלף נסיעות נוסע מדי יום. כך תיראה הרכבת הקלה בבר אילן.  

כך תיראה הרכבת הקלה בצומת בר אילן. הדמיה: תכנית אב לתחבורה

שם הרחוב: מקטע צפון המע"ר, הכולל את רחובות חטיבת הראל, בר אילן וירמיהו.

איזה קו יעבור: הקו הירוק מהר הצופים לגילה.

תמונת מצב כיום: לקראת אישור לביצוע. טרם נבחר קבלן במכרז

משך עבודות צפוי: העבודות לשלב א' צפויות להתחיל במהלך הרבעון האחרון של שנת 2019 ולהימשך כשלוש שנים. העבודות להנחת המסילות יחלו ברבעון האחרון של שנת 2023.

תאריך להפעלת הקו: הקו הירוק באזור זה יחל בשנת 2025

משהו שלא ידעתם: ישודרג המרחב הציבורי והרחובות הסמוכים לצומת בר אילן ורחוב ירמיהו – החלפת התשתיות, נטיעת עצים, פיתוח המדרכות ושדרוג תאורת הרחובות.