חנייה בירושלים. צילום: רועי אלמן

האם בקרוב יהיה קל יותר למצוא מקומות חנייה במרכז העיר? תושב ירושלים הגיש בתחילת השבוע בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בעיר על סך 5 מיליון שקלים.

העותר טוען כי למרות שבאזורים רבים במרכז העיר קיימת התניה של חנייה למשך שעתיים או שלוש, החברות שבאמצעותם משלמים עבור שירותי חניה כדוגמת "פנגו", "איזי פארק" ו- "סלופארק" מאפשרות הארכה אוטומטית מעבר למכסת השעות ובכך פוגעות בעיקרון השוויון. 

"מקומות החנייה ברחובות הערים הינן משאב ציבורי במחסור. הרשויות המקומיות קובעות, בהתאם לחוקי העזר שלהן, אזורים שבהם מדרש לשלם אגרת חנייה. באזורים רבים, נקבע מראש שהחנייה תהא מוגבלת למספר קצוב של שעות, שעתיים או שלוש שעות בלבד", נכתב בעתירה, "הגבלת החניה למספר שעות קצוב נועדת ליצור תחלופה בין הרכבים החונים. בדרך זו משאב החנייה המוגבל בכמותו יחולק באופן שיווני ככל הניתן בין המבקשים להחנות את רכביהם". 

עד שעתיים חניה? צילום: לירן תמרי

עוד מציין העותר כי טרם הגשת העתירה פנה לעיריית ירושלים שזו תסביר מדוע אינה אוכפת את מגבלת השעות: "בעקבות פניה לעיריית ירושלים, כדי שתאכוף את מגבלת השעות של הנהגים החונים הודיעה העירייה שהגם שמדובר בעבירת חנייה, אין באפשרותה לאכוף עבירה זו בשל מגבלות טכנולוגיות".

מעיריית ירושלים טרם נמסר תגובה נפרסמה כשנקבלה.