הכפר סילוואן. צילום: אוהד צויגנברג
החלטת עיריית ירושלים לקרוא למספר רחובות בשכונת סילוואן על שם רבנים לפני כשלושה חודשים מגיעה לפתחו של בית המשפט המחוזי בירושלים. 27 מתושבי השכונה הגישו לאחרונה עתירה מנהלית המבקשת לבטל את ההחלטה בטענה כי רוב הכפר מאוכלס בתושבים פלסטינים.

העתירה שהוגשה באמצעות האגודה לזכויות האזרח בשמם של התושבים ומבקשת לבטל את החלטת מועצת העיר מחודש יוני.

"ההחלטה לאשר את שמות הרחובות התבצעה בסתירה להמלצות הוועדה המקצועית המייעצת לוועדה לשמות רחובות, אשר קבעה כי מתן השמות המתבקשים יצור מתיחות מיותרת ולא ישמש את תושבי השכונה, ועל כן יש לדחות את השמות המוצעים", נכתב בעתירה.

עוד טוענת האגודה כי המהלך צפוי לפגוע בזכות הבסיסית של תושבי האזור לכבוד: "מתן שמות יהודיים לרחובות וסמטאות בשכונה אשר רובה המכריע של תושביה הם פלסטינים פוגע בזכותם לזהות ולכבוד. כפיית שמות רחובות אשר מתעלמים ממורשתם, מזהותם ומתרבותם של תושבי ירושלים המזרחית מהווה פן נוסף באפלייתם העמוקה וארוכת השנים, וניסיון להעלימם מהמרחב הציבורי ומנופה של העיר".

אחת מתושבי השכונה תקפה את ההחלטה וטענה כי טרם קבלתה, אף גורם לא שיתף אותם במהלך הצפוי. "אני חושבת שרוצים לתת שמות שמתאימים למתנחלים היהודים, אבל זה לגמרי לא מתאים לנו, וזה בטח לא יתרום ליחסי שכנות טובים בנינו לבין המתנחלים. אלא רק יעורר מתח", סיכמה.

שמות הרחובות שאושרו בחודש יוני בכפר התימנים בסילוואן: הרב מדמוני, הרב אברהם אלנדף, הרב יחיא יצחק הלוי, ועזרת נידחים. כמו כן, אושר גם הרחוב בשם עברי 'מצפה בחורים' בראס אל עמוד.

מעיריית ירושלים נמסר: "בכפר התימנים מתגוררים תושבים יהודים וערבים. לוועדת השמות שתי ועדות מקצועיות: ועדת אישים והוועדה המייעצת. ועדת השמות העירונית קיבלה החלטה בדבר קריאת שמות רחובות בכפר התימנים בהתאם להמלצת ועדת האישים ובהתאם לכך אושרה גם במועצה".