הרכבת הקלה בירושלים. צילום: אדווה חולי

האם זה אחד הדו"חות יוצאי הדופן שניתנו ברכבת הקלה? תושב מבשרת ציון הגיש לאחרונה ערעור לבית המשפט המחוזי, לאחר שבית משפט השלום פסק כי עליו לשלם קנס בגובה 180 שקלים והוצאות משפט בגובה 1,500 שקלים לחברת סיטיפס. הסיבה: פקח הרכבת קנס אותו עבור נסיעה עליה שילם, משום שסירב למסור לו את כרטיסו.

תחילת הפרשה בנובמבר 2015, אז עלה התושב לנסיעה ושילם באמצעות הרב קו שלו. במהלך הנסיעה ביקש ממנו הפקח למסור לו את הכרטיס. לטענת הנוסע, הפקח אפשר ליתר הנוסעים ברכבת להצמיד את כרטיס הרב קו שלהם לקורא הכרטיסים, אך ממנו ביקש למסור לו אותו. בשל עובדה זו ומשום שלא הבין כי מדובר בבדיקה שגרתית, סרב הנוסע למסור לו את הכרטיס.

בהמשך, כאשר ירד יחד עם הפקח בתחנת העירייה, שם התלווה אליהם שוטר, שאל אותו השוטר האם שילם על נסיעתו והנוסע ענה שאכן שילם. כאשר הוא שאל אותו מדוע אינו מוסר את הכרטיס לידי הפקח ענה כי מהתנהגותו של האחרון הוא הרגיש כי הפקח מעוניין להחרים את כרטיסו, זאת משום שביקש ממנו משהו שלא ביקש מיתר הנוסעים. עוד הוסיף כי כאשר שאל אותו למה עליו למסור לו את כרטיסו ענה הפקח "ככה אני החלטתי".

לפני כחודש דן בית משפט השלום בתיק ופסק לטובת סיטיפס ואף החליט להטיל על הנוסע את הוצאות המשפט.

הנוסע החליט לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. בערעור טען כי התנהגותו של פקח הרכבת הייתה שגויה, וכי "פקיד הרכבת התעמר במערער שלא לצורך". עוד נטען כי החברה לא הצליחה לדחות את הטענה לפיה הפקח פעל כלפי הנוסע באופן שונה מיתר הנוסעים.

סיטיפס: "כל מדיניות האכיפה והקנסות ברכבת נקבעה על ידי משרד התחבורה. אנו פועלים על פי הוראות ברורות וחד משמעיות של המשרד ובהתאם לחוק הקובע מפורשות כי חובה על הנוסעים לתקף את כרטיסם בכל נסיעה ולמסור לבקרים את הכרטיס לבדיקה.

"עוד קובע החוק כי נוסע שלא מציג או מוסר את כרטיסו יחוייב בחיוב מוגדל. בית המשפט השלום פסק כי אין לנוסע כל זכות להעמיד בפני הבקר דרישות כתנאי למסירת הכרטיס לביקורת וכן כי הבקר עשה את עבודתו על פי חוק".