שלישי מכתבי האישום נגד קטינים. אילוסטרציה: shutterstock

גיל הפשע בירושלים נמוך: כ-30 אחוז מכתבי האישום שגובשו נגד קטינים בשנת 2018 הוגשו בפרקליטות מחוז ירושלים – כך עולה מדו"ח הסיכום השנתי של הפרקליטות שפורסם ביום רביעי השבוע. על פי הדו"ח, בשנת 2018 הוגשו כ-450 כתבי אישום נגד קטינים בכלל מחוזות הפרקליטות. מתוכם, 150 כתבי אישום נגד קטינים הוגשו על ידי פרקליטות מחוז ירושלים.

בראש: תקיפת שוטרים

התפלגות ארצית של כתבי אישום שהוגשו נגד קטינים מראה כי כ-50% מהעבירות המבוצעות על ידי הצעירים הינן עבירות אלימות, כ-20% מעבירות מין ואחת מכל עשר שייכת לתחום הרכוש.

התפלגות כתבי האישום בירושלים מראה כי עבירות האלימות, בכללן תקיפת שוטרים, מהוות כ-40 אחוז משיעור העבירות בירושלים. גם שיעור עבירות המין נמוך יותר בירושלים.

לעומת זאת, עבירות הנוגעות לסדר הציבורי מהוות 5% מכלל כתבי האישום שהוגשו נגד נוער בהתפלגות הארצית, אך בבירה הן מהוות 15% מהעבירות. גם עבירות הנוגעות לביטחון המדינה מהוות 5% מכתבי האישום בכלל הארץ ושיעורם בירושלים בדיוק כפול.

מספר כתבי האישום נגד קטינים בעיר:

תקיפת שוטרים: 35
אלימות: 29
פגיעה בסדר הציבורי: 25
עבירות מין: 19
עבירות הצתה: 18
פגיעה בביטחון המדינה: 18

עו"ד ארז פדן, המשנה לפרקליט מחוז ירושלים, אומר כי ההסבר לשיעורם הגבוה של כתבי אישום נגד קטינים במחוז נובעת מריבוי מקרים של זריקות אבנים על ידי בני נוער – תופעה עבריינית הייחודית לעיר.

'אלימות אבנים'

"בירושלים אנחנו מתמודדים עם סוג נוסף של עבריינות נוער - 'אלימות אבנים', שרובה המוחלט מתקיים במזרח העיר", מסביר עו"ד פדן. "בבירה מתרחשים אלפי אירועים כאלה בשנה. זה יכול להיות אירוע מינורי בו ילד, לפעמים גם מתחת לגיל האחריות הפלילית, זורק אבן קטנה ועד אירוע של מארב מאורגן ומתוכנן שיכול גם להרוג, כפי שקרה במקרה של אלכסנדר לבלוביץ ז"ל.

זריקת אבנים. צילום: שלומי כהן

"בד בבד עם פעולות האכיפה, אין ספק שיש מקום לפתח גם תוכניות של התערבות שתמנע את האלימות מלכתחילה - בהיבטים של חינוך, הסברה, הכנסת אנשים למעגל התעסוקה" מוסיף פדן. "צריך לזכור שמדובר בנערים מאוד צעירים, חלקם ילדים ממש, חלקם משכונות מצוקה, ממצב סוציו-אקונומי קשה, משכונות שסובלות מהזנחה ארוכת שנים".

 עו"ד ארז פדן, המשנה לפרקליט מחוז ירושלים. צילום: דוברות משרד המשפטים

האם שיקולים של שיקום נשקלים מספיק לפני העמדה קטינים לדין?
"שיקולי שיקום נכנסים בחשבון תוך כדי ניהול ההליך. אנחנו מחויבים על פי חוק לשקול את השיקולים האלה לפני הגשת כתב אישום. בתיקי נוער קיימים הליכים בהם אנחנו נותנים לנער הזדמנות טיפולית, לפני שאנחנו מגישים כתב אישום".