הציבור החרדי נגד הרכבת הקלה. ועדת הרבנים לענייני תחבורה של הציבור החרדי פנתה השבוע לחברי כנסת ולשרים בדרישה לשקול מחדש את תכנון מערך הרכבת הקלה בירושלים. הפניה באה לאחר דיונים ממושכים שבמהלכם התגלה כי הסדרי התחבורה בעיר, לאחר הפעלת הרכבת, עלולים לפגוע בציבור החרדי. החשש, לדבריהם, הוא שהדבר "יפגום במרקם הרוחני והתחבורתי של השכונות החרדיות".

"בפגישתנו עם מומחי תחבורה נודע לנו כי משרד התחבורה מתכוון לבטל חלק ניכר מהקווים החרדיים הקיימים בעיר", כתבו חברי הוועדה במכתב סיכום שהגישו לפני כחודש וחצי. לטענתם, כוונם המתכננים היא "לאלץ הציבור החרדי בשכונות מסוימות לנסוע ברכבת הקלה, ובשכונות אחרות לנסוע בקווים כלליים". עוד כתבו חברי הוועדה, הרב יצחק יוסף, הרב דב לנדאו, הרב מנחם פוקס, והרב יוסף קופשיץ, "אנו קובעים כי הרכבת הקלה אינה מותאמת כלל לצרכי הציבור החרדי, הן מההיבט הגשמי, וקל וחומר מההיבט הרוחני. הכוונה לאלץ את הציבור החרדי להשתמש ברכבת הקלה מהווה סכנה רוחנית חמורה ביותר". עוד הוסיפו, "כמו כן מתכוון משרד התחבורה לשנות את מסלולם של קווי אוטובוסים המשרתים את הציבור הכללי ולהעבירם בשכונת גאולה, ובכך ייהרס לחלוטין צביונה הרוחני של השכונה".

הרבנים הזהירו כי בעקבות ההגבלות שיחולו על כניסת רכבים פרטיים למרכז העיר, שכונת גאולה תהפוך לאזור חניה עבור כל הבאים למרכז העיר. הדבר צפוי להגביר את התנועה ברחובות השכונה הצרים ולתפוס את מקומות החניה של התושבים הגרים שם. בנוסף, הם הביעו חשש מפני הפסקת קווי ה'מהדרין' הפועלים בירושלים, שבהם מונהגת הפרדה בין גברים לנשים. עיקר חששם הוא מביטולו של קו 49 א' משכונת נווה יעקב, אשר תרם רבות לדעתם לשגשוג האוכלוסיה החרדית בשכונה הצפונית.

לסיכום טוענים בוועדת הרבנים לענייני תחבורה כי 160,000 תושבי ירושלים החרדיים עלולים להיפגע עקב השינויים התחבורתיים הצפויים. "יהיו שיגדירו זאת כ'אסון ליהדות החרדית', ויהיו שיתבטאו בחומרה רבה אף יותר. מה שברור הוא מדובר בנסיגה משמעותית לאחור, בפן הרוחני והגשמי גם יחד.