פחות מחודש עבר מאז חלף האיום על סגירתו של קולנוע סמדר, וכבר מוצאים עצמם תושבי העיר ובמיוחד תושבי בקעה והמושבה הגרמנית נלחמים על עוד מוסד תרבות וספורט ותיק באזור, בריכת ירושלים הוותיקה. בשבוע שעבר התבשרו התושבים כי בתחילת חודש ינואר 2010 תיסגר הבריכה למטרת שיפוצים לתקופת זמן שאינה ידועה.

לאחר מכן החלו להגיע שמועות כי פתיחתה המחודשת כלל אינה מובטחת והמילה 'שיפוצים' מסתירה מאחוריה את הכוונה האמיתית: להרוס את בריכת ירושלים, ובמקומה לבנות חניון תת קרקעי.

"קשה להבין מה שקורה פה, יש רק שאלות, אין תשובות" אומרת תושבת המקום שמנויה לבריכה מזה שנים. "כל שבוע מישהו אחר שם לעצמו למטרה להרחיב את המקומות שאנחנו כל כך אוהבים. אני השתתפתי במאבק על קולנוע סמדר ואשתתף גם בזה".

המנהל הקהילתי גינות העיר ששוכן בעצמו סמוך לבריכה ומייצג את תושבי האזור, נכנס במהרה לתמונה והחל לפעול. "על פי החלטה והסכם שהתקבלו בעיריית ירושלים בשנת 1981, נקבע כי ייעוד המקום יהיה מסחרי, ובכל מצב יהיה תמיד מיועד לבריכת ירושלים" מסביר המתכנן הפיזי, האדריכל זאב ארד.

"המינהל הקהילתי רואה בבריכה תשתית ציבורית חיונית לקיומו של המרחב כמרחב פלורליסטי מרכזי בעיר, כבריכה ציבורית המשרתת את כלל הציבור בדרום מזרח העיר" מוסיף מנהל המינהל, שייקה אל עמי. "אנו תובעים מעיריית ירושלים לעמוד על ייעודו של השטח כשטח פתוח המיועד לקיומה של בריכה ציבורי, ולא כשטח נדל"ני. ניתן להחליף מפעיל, אך לא ניתן לשנות את ייעודו של השטח. המדובר הוא בהחלט גם בסמל, ובמידת הצורך נערך כאן למאבק ציבורי לא פחות מהמאבק על קולנוע סמדר".

סגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות פפה אללו, התערב השבוע בנעשה. "אני רוצה להעביר את המסר הברור לתושבים, שאנחנו נעשה את כל המאמצים שידרשו שהבריכה תישאר במקומה ותמשיך לפעול. למרות שהמקום הוא מקום פרטי והדבר מציב לנו מגבלות רבות, אנחנו נמצא את הדרכים להתמודד איתן. זו לא סתם בריכה, זה חלק בלתי נפרד מהתרבות הירושלמית שמחבר ומגשר בין האוכלוסיות השונות של העיר הזאת".

עוד ציין אללו כי בימים אלה הוא מנסה להגיע להידברות עם משפחת אלה, שכאמור היא זו שמחזיקה במקום.

בבריכת ירושלים הכחישו את השמועות סביב הכוונה להרוס את המקום, והסבירו כי קיבלו הנחיה ממשרד הבריאות לבצע שיפוצים כדי שהבריכה תעמוד בתקני הבטיחות המבוקשים על פי חוק. "אנו מחכים להנחיות משרד הבריאות על המשך פעילותה של הבריכה", ציין אורי לביא, אחראי משמרת מטעם ההנהלה. "לאחר סוכות נדע יותר ואז נוציא מכתב מסודר למנויים".