בעירייה החליטו השנה למנוע את תופעת השחיטה השחורה במזרח העיר, שמגיעה לשיאה בחג הקורבן שיחול בשבוע הבא. הפתרון: השירות הווטרינארי העירוני בשיתוף עם יחידת הפיצו"ח (הפיקוח על החי והצומח) של משרד החקלאות מארגנים שחיטה פולחנית בבית המטבחיים שבעטרות.

שחיטת הכבשים, כך מבטיחים בעירייה ובמשרד החקלאות, תיעשה בפיקוח וטרינארי תוך שמירה על בריאות הציבור וכך יתאפשר לתושבי מזרח העיר לקיים את מנהגיהם הדתיים ובמקביל לשמור על בריאותם. הכבשים שיובאו לשחיטה יעברו קודם שחיטתם בדיקה קפדנית על ידי הוטרינארים העירוניים.

השחיטה הפולחנית תתבצע החל מיום חמישי הקרוב. תושבי מזרח העיר שירצו נתחי כבש על שולחנם יוכלו לבחור אותו במקום, שכן בסמוך לבית המטבחיים תועמד מיכלאה שם יוכלו לקנות את הכבש הרצוי. לחילופין הם יוכלו להגיע עם הכבש הפרטי שלהם לשחיטה, אבל במקרה זה יש תנאי: תעודה מתאימה שתוכיח כי מדובר בכבש שנרכש במקום מאושר על ידי הווטרינאר העירוני, ד"ר זוהר דבורקין.

בעירייה מציינים כי לקראת חג הקורבן תוגבר האכיפה, ופקחים ירבו לבקר איטלזים בשכונות מזרח העיר כדי לבדוק את מקורו של הבשר הנמכר במקום. קצב שייתפס מוכר בשר שמקורו בשחיטה שחורה ייקנס ב-48,000 שקל.