סך כל הפונים אל המרכז לטיפוח יזמות (מ.ט.י) ירושלים בשנת 2009 צפוי להסתכם בכ- 3,400 יזמים ובעלי עסקים, לעומת כ- 3,337 פניות בשנת 2008. אלא שמביניהם מאות מהפונים ביקשו עזרה לעבור את התקופה הנוכחית, ובמילים אחרות: לשרוד.

ששת החודשים של השנה החולפת התאפיינו בירידה במספר הפונים לקבלת שירות במ.ט.י. החל מחודשי הקיץ חלה עלייה במספר הפונים כך שבסיכום שנתי יחול גידול בשיעור של כ- 2%.

הפניות למ.ט.י הגיעו מיזמים, ובעלי עסקים אשר ביקשו סיוע בקידום העסק או בשרידות עסקיהם.

לדברי סמנכ"ל מ.ט.י גולן טובי: "הפונים נעזרו בשירותי מ.ט.י, החל ממתן יעוץ עסקי ראשוני, דרך הפנייה לליווי וחונכות עסקית במסגרת פרויקט החונכות של משרד התמ"ת או אחרת, הכנת בדיקות כדאיות ותוכניות עסקיות וכלה בהשתתפות במספר רב של קורסים וסדנאות לשיפור הניהול של העסק".

טובי מסר כי מ.ט.י סייע בקבלת הלוואות מקרנות המימון השונות בהיקף של כ- 10.5 מיליון שקל .

מתוך כלל הפונים למ.ט.י ירושלים בשנת 2009, פנו למרכז לקידום זכיינות כ- 1,420 יזמים ובעלי רשתות, שקיבלו את שירותי המרכז הנוספים הכוללים ביצוע הערכות שווי, קישור לרשתות מזכות, ייעוץ לרשתות מזכות וליווי רשתות מזכות.