סופה של החברה הירושלמית למינהלים קהילתיים הולך ומתקרב: ל-mynet נודע כי מחר (יום חמישי) אמור להיחרץ סופית גורלה של החברה שכן ראש העירייה ניר ברקת יביא להצבעה במועצת העירייה את נושא סגירתה.

במהלך ישיבת הקואליציה שהתקיימה ביום שני בערב הציג ברקת בפני החברים את מכתבו ליושב ראש החברה הארצית למתנ"סים, אבי ערמוני, בו כתב בין השאר כי "העירייה מתבקשת להעביר לידי החברה הארצית את מניותיה בחברה הירושלמית ולאפשר לה להוביל באופן מבוקר את פירוקה של החברה וכמו כן למצוא פיתרונות הולמים לכלל מנהליה ועובדיה.

כזכור בחודשים האחרונים מתנהל מאבק בין ברקת לבין החברה הירושלמית, זאת לאחר שברקת בטיל באוקטובר האחרון "פצצה" בישיבת הנהלת העירייה במהלכה הודיע על כוונתו לפרק החברה. מאז מנהלת החברה קמפיין למניעת המהלך הצפוי, ומנסה בדרכים שונות לבטל אותו.

מחר, כאמור, יתבקשו חברי הקואליציה העירונית להצביע בעד פירוקה של החברה. מסתמן שלברקת לא תהיה כל בעיה להעביר את המהלך שכן רוב חברי הקואליציה תומכים בו.

השאלה היחידה שנותרה פתוחה היא מה תהיה עמדתה של סיעת "מרצ" המונה כשלושה חברים שבניגוד לשאר חברי המועצה, מי שהצביעה באופן גלוי את התנגדותה לסגירת החברה היא חברת המועצה לורה ורטון. בסיעה טרם קיבלו החלטה, אבל לא מן הנמנע שחבריה יחליטו שלא להחליט ולעזוב את אולם המועצה בזמן ההצבעה.

פורום היו"רים של המינהלים הקהילתיים: "העלאת הנושא לסדר היום במועצת העיר מחר, נועדה להיות עלה תאנה על החלטתו העצמאית של ראש העיר. ניר ברקת החליט על דעת עצמו לפרק את החברה הירושלמית, עוד לפני שקיים דיון רציני במועצת העיר וללא עבודת מטה ראויה ומעמיקה.

"רק היום נודע לנו מהפרסום בתקשורת על העלאת הנושא במועצת העיר, זאת לאחר שניר ברקת כבר קיבל החלטה בעצמו והודיע עליה. בנסיבות אלה, אין לנו אלא להניח כי יש בכוונת ראש העיר לבצע מחטף קואליציוני ללא כל הכנה מוקדמת, ללא זימון נציגים רלוונטיים, ללא זימון נציגי החברה ועובדיה, העתידים להיפגע מן ההחלטה, וחשוב מכל ללא נציגי המינהלים הקהילתיים ותושבי העיר שייפגעו מן המהלך, והכל תוך התעלמות מדוח מבקר המדינה שכבר יצא כנגד העירייה בעניין זה.

"אנו קוראים לראש העיר לקיים את ישיבת המועצה בצורה רצינית ומכובדת, במועד בו תתאפשר השתתפות כל הגורמים הרלוונטיים. אנו קוראים גם לחברי מועצת העיר ירושלים, לטרפד כל ניסיון לחרוג מכללי המינהל התקין, לשבור את שתיקתם, להשמיע את קולם, ולדרוש מראש העיר לקיים דיון ציבורי ענייני ומעמיק בעניין חשוב זה, קודם לקבלת ההחלטה. היה ופנייה זו לא תיענה, נפנה לבית המשפט."