המוסד הירושלמי 'בית התה של יאן' בתיאטרון ירושלים פעל יותר מ־30 שנה כשבאמתחתו רישיון עסק אף שלא עמד בתקנים של משרד הבריאות. הסיבה: הן משרד הבריאות והן העירייה לא טרחו לבקר במקום במשך השנים ולבדוק אם המבנה עומד בתקנים. רק לאחר שהמקום עבר בעלות הגיע נציג העירייה לבדוק את המבנה וכתוצאה מכך הוציא לו צו סגירה.

המחדל ארוך הטווח הזה התברר רק לאחר ששני צעירים ירושלמים רכשו את המקום לפני כשנה וחצי, בזמן שהיה לו רישיון בתוקף. כשביקשו להעביר בעלות על המקום הגיעו נציגי העירייה לבדוק את המבנה, ואז התברר להם שהעסק פועל ברישיון אף שאינו עומד בתקנים של משרד הבריאות.

כמתבקש על פי חוק, לאחר הרכישה ניגשו צמד השותפים לעירייה, הגישו מסמכים ופתחו בקשה חדשה לרישיון עסק לבית התה. לאחר הגשת הבקשה הגיע נציג העירייה לבדוק את המקום, ואז התברר לרוכשים שהם צריכים להשקיע לא מעט כסף כדי להתאים את המבנה לדרישות משרד הבריאות והעירייה.

בעקבות זאת הם הוסיפו תא שירותים נוסף למקום, הגדילו את שטח האחסון והחליפו את מערכת החשמל, כל זה בעלות של יותר מחצי מיליון שקל. לאחר שבוצעו השינויים הגיע נציג העירייה לבדוק שוב את המקום ומסר לבעלים החדשים, שזה העסק הראשון שלהם, כי הם לא עומדים בתקן של מסעדות מכיוון שגובה המבנה נמוך מהנדרש בחוק. כתוצאה מכך הוצא לבית התה צו סגירה.

הרוכשים, שתכננו להמשיך במסורת המקום ששרד שתי אינתיפאדות, ניגשו למשרד הבריאות לבדוק מתי לאחרונה שונה התקנון ואיך ייתכן שהם רכשו עסק עם רישיון בתוקף ורק לאחר מכן התברר להם שהמקום אינו עומד בתקנים. להפתעתם התברר להם שהתקנון שונה לאחרונה בשנת 1983 והעירייה היא זו שהיתה אמורה לבדוק את המקום מדי שנה. מה שקרה בפועל הוא שאף אחד לא בדק ומדי שנה הגיע בעל המקום לעירייה וקיבל רישיון חדש.

כשהבינו הרוכשים שהם לא יקבלו רישיון עסק, אלא רק כזה שמאפשר למכור במקום קפה, הם סגרו את המקום. כעת הם מתכוונים לתבוע את העירייה על ההפסדים שנגרמו להם כתוצאה מהמחדל רב השנים.

העירייה: "בינואר 2010 הגישו בעלי העסק בקשה לרישיון עסק. עוד במעמד הגשת הבקשה הובהר למגישים כי היא נדחית בגלל בעיית הגובה, ובכל זאת הם עמדו על זכותם להגיש את הבקשה. הנושא הובא לוועדת חריגים ומשרד הבריאות סירב לאשר. אכן, לאורך השנים אושר חידוש הרישיון לבית העסק בהסתמך על אישור משנת 1981 ובהתאם לכך שהמצב התברואתי נמצא תקין. כיוון שהאגף לקידום עסקים פעל בכל דרך אפשרית מול משרד הבריאות לאשר את המקום ובעלי העסק היו בתהליך לקבלת רישיון, לא הוגש כתב אישום על ניהול עסק בלא רישיון. נכון להיום העסק אינו פועל כיוון שבעלי העסק בחרו בהתאם לחוק רישוי עסקים שלא להפעיל את העסק בלא רישיון".

תגובת משרד הבריאות: "הרישוי והפיקוח השוטף על עסקים מבוצע ע"י הרשויות המקומיות. משרד הבריאות נותן את חוות דעתו על-פי פנייה מהעיריה לצורך מתן חוות דעת לרישיון עסק. הבקשה לחוות דעת לרישיון העסק שבנדון, התקבלה לראשונה בלשכת הבריאות ירושלים בפברואר 2010".