מתחם בית הספר הממלכתי־דתי 'הימלפרב' שבגבעת האנטנה הפך למוקד סכסוך בין נציגי המגזר הדתי־לאומי בעירייה לחברי המועצה החרדים. הדבר קרה אחרי שנציגי סיעת המפד"ל במועצה ביקשו מחברי ועדת הכספים העירונית לאשר הקמת מבנה עבור חטיבת הביניים של המוסד.

להפתעת יו"ר הסיעה, דוד הדרי, חברי המועצה החרדים התנגדו לאישור הבקשה. בין המתנגדים היה גם סגן ראש העירייה, יצחק פינדרוס (יהדות התורה) וחברי סיעתו אברהם פיינר ויעקב הלפרין. אלו הסבירו שבעבר ביקשו להקים בית כנסת על המגרש שבו אמורה להיבנות חטיבת הביניים.

החרדים מסתמכים על אישור שהעניקה לפני כשנה הוועדה המקומית לבנות שכונה חרדית יוקרתית במקום. לטענת פינדרוס, המגרש המדובר הוא חלק מהשכונה החרדית, ועל כן יש לבנות עליו מבנה ציבור שישרת את בני המגזר.

הדרי, שחשש כי הסעיף החשוב ייפול, פנה לחברי ועדת הכספים החילונים, פפה אללו ועופר ברקוביץ', וביקש את תמיכתם. "אין לי דבר נגד בניית בתי כנסת לציבור החרדי, אלא שבמקרה האמור מדובר במתחם השייך לבית הספר ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו", הוא מדגיש.

בקשתו של יו"ר סיעת המפד"ל תועלה לאישור מועצת העירייה, שצפויה להתכנס לקראת סוף השבוע.

העירייה: "העירייה מחויבת לתת מענה לצורכי הגידול של המוסד. באזור קיימים שטחים נוספים שיוכלו לשמש בעתיד את הציבור החרדי והדברים אינם באים אחד על חשבון השני".