לא נעים: העירייה פרסמה פעמיים מכרז להצבת מערכות סולאריות על גגות בתי הספר בעיר, אך לא זכתה לאף הצעה. הפתרון שנמצא: בכיכר ספרא יחתמו בקרוב על הסכם מול חברת 'מוריה', שבמסגרתו תקבל החברה רשות להשתמש בגגות לתקופה של 20 שנה לצורך הקמת מערכות סולאריות על בתי ספר.

זמן קצר לפני פרסום המכרז הראשון, לפני כשנה, ערכה העירייה סקר, שבמסגרתו אותרו נכסים שמתאימים להקמת מערכות סולאריות. בין הנכסים: 65 בתי ספר עירוניים, בניין העירייה בכיכר ספרא והשירות הווטרינרי בהר חוצבים.

הפאנלים הסולאריים מאפשרים ייצור חשמל תוך שימוש באור השמש ומכירתו לחברת החשמל. בשל כך הם מצמצמים באופן משמעותי את השימוש בחשמל המיוצר באמצעים מזהמים ובאופן זה הם תורמים להפחתה של פליטת גזי החממה. עיריית ירושלים חתמה בעבר על אמנת פורום ה־15, המחייבת אותה להפחית את הפליטות ב־20 אחוז עד לשנת 2020, ולכן הרגישה מחויבת למיזם.

למרות עלויות ההתקנה הגבוהות, אמורה ההשקעה להחזיר את עצמה בתוך פחות מעשר שנים. על פי תנאי המכרז שפרסמה העירייה, ההחזרים שיתקבלו מחברת החשמל יעברו לידי החברה המתקינה במהלך 20 השנים הבאות, כאשר החברה תשלם לעירייה דמי שימוש במבנים העירוניים. בתום מועד ההסכם יעברו הפאנלים לרשות העירייה, אך הממונה על נכסי העירייה יהיה רשאי להאריך את תקופת השכירות. אלא שתנאים אלו, כך נראה, לא נמצאו מפתים עבור אף אחת מהחברות בתחום, ותיבת המכרזים של העירייה נותרה ריקה.

בהסכם שייחתם עם חברת 'מוריה', שאושר בוועדת הכספים, תשלם החברה לעירייה דמי שימוש בגגות. גובה התשלום לא נקבע עדיין והוא יובא לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר.