היערכות חסרת תקדים לקראת מירוץ המרתון הבינלאומי הראשון שיתקיים בבירה. השבוע מתברר כי לתחרות הריצה, הצפויה להיערך ב־25 במארס, יגויסו אגפים נרחבים בעירייה ואף תושבים.

על פי התוכניות, אנשי האגף לשיפור פני העיר יפנו מפגעים שנמצאים לאורך מסלולי הריצה, כמו סלעים, עצים ועשבים שוטים. נוסף על כך, האגף ידאג לזפת מחדש את הכבישים באזור.

שבוע לפני המירוץ יבצע אגף התברואה העירוני ניקיון יסודי של כל האזורים הסמוכים למסלול, ועובדיו יציבו בשכונות השונות ובתחום ההזנקה פחי אשפה לנוחיות המשתתפים בתחרות.

לצד כל אלה, יפנה האגף לפיקוח עירוני דוכני רוכלים מאזור הריצה, ואף יסיר שלטים בלתי חוקיים שנתלו בסביבתו על ידי בעלי עסקים בעיר. במקביל, יבדקו אנשי אגף תחבורה ושירותי הנדסה בעירייה אם קיימים מבנים מסוכנים לאורך מסלול המרתון. אם יימצאו כאלה, ידאגו העובדים לחזקם מחשש שיקרסו בעת התחרות.

ואם לא די בזה, במנח"י ידאגו לגייס תלמידים בעיר שיעמדו בצדי המסלול ויחלקו מים לרצים.

אגב, לפני תחילתו של המרתון ובמהלכו, תפעיל העירייה את שירותי הגרירה שלה ותדאג לפנות כלי רכב שיפריעו למשתתפים.

מחזיק תיק הספורט, אלישע פלג, אומר כי בעירייה צופים למספר רב מאוד של רצים וכי כבר בימים אלו מתארגנת קבוצה של עשרות עובדי עירייה שישתתפו במירוץ.

עם זאת, עד כה נרשמו למרתון 400 רצים מחו"ל בסך הכל, ורק 127 מהם ירוצו מרתון מלא. המדינה הבולטת בנציגיה לתחרות היא איטליה, שממנה יגיעו 70 רצים. אחריה נמצאת גרמניה עם 35 רצים, 20 נוספים יבואו מארצות הברית ועוד עשרה מצרפת.