340 ילדים בגילאי 0-14 נפגעו בתאונות דרכים בירושלים בשנתיים האחרונות (2009-2010). הנתון מעמיד את הבירה במקום הראשון בארץ מבין הערים הגדולות בהיפגעות ילדים בדרכים.

אחרי ירושלים, נמצאות חיפה עם 135 נפגעים, תל אביב עם 132, אשדוד עם 61 וראשון לציון עם 55. בסך הכל, 2289 ילדים בגילאים המדוברים נפגעו בתאונות דרכים כנוסעים ברכב במהלך שנת 2010 (עד נובמבר). מתוכם, 70 נהרגו או נפצעו קשה (עד נובמבר 2010), לעומת 63 הרוגים או פצועים קשה בשנת 2009 כולה, כך מדווחת עמותת אור ירוק על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הנתונים, מבין הילדים שנהרגו כנוסעים ברכב בשנת 2010, 4 היו בני 0-4 ו- 9 בני 5-14. בסקר תצפיות שערכה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בדצמבר 2009, במסגרתו נצפו אלפי נהגים ונוסעים במטרה לבחון את רמת השימוש באמצעי הבטיחות לילדים ברכב, נמצא כי 68.9% מהילדים עד גיל שנה ישובים בצורה נכונה באמצעי ריסון לילדים ותינוקות, ובקרב בני 1-4 עומד שיעורם על כ-72%. בגילאי 5-9 צונח שיעור הילדים הישובים נכון ברכב ל-32.6% בלבד, ובגילאי 10-15 מתייצב שיעורם שוב על 65.5%.

במגזר הערבי והחרדי כאחד נמצאו שיעורים גבוהים של נהגים המסיעים ילדים בני 4-9 שדיווחו כי אין להם מושב מגביה (בוסטר) ברכב. הבעיה חמורה יותר במגזר הערבי, בו 71% מהנהגים שמסיעים ילדים דיווחו כי אין להם מושב מגביה, ובמגזר החרדי, בו דיווחו כך יותר ממחצית הנהגים (53%).

"הורים רבים חושבים בטעות כי בנסיעות קצרות ליד הבית אין צורך להתעקש ולהושיב את הפעוט, המוחה בתוקף, במושב בטיחות. חשוב להבין כי גם אם הילד בוכה ומסרב, ויתור בנושא זה הוא סכנת חיים ממשית", אומר מנכ"ל אור ירוק שמואל אבואב.

"על ההורים להקפיד לחגור את ילדיהם בכל נסיעה ולו הקצרה ביותר. כמו-כן, יש להשתמש במושב בטיחות תקני המותאם לגילו ומשקלו של הילד ולהקפיד שרצועות המושב יהיו מהודקות לגוף הילד. מחקרים מוכיחים כי מושבי בטיחות ובוסטרים יעילים מאוד בהורדת היפגעות ילדים כנוסעים ברכב. הם מפחיתים את מקרי המוות בקרב פעוטות בכ- 54%-60% ואת הצורך באשפוז בכ- 70%."