שכונת בית חנינא עומדת לגדול משמעותית: הוועדה המחוזית אישרה תוספת של 350 דירות לשכונה הערבית הגדולה, בשתי תוכניות נפרדות.

התוכנית הראשונה כוללת מתחם של 16 דונם בגבול המערבי של השכונה, שאליו אמורות להתווסף 158 יחידות דיור. הוועדה הקציבה ליזמים 180 יום כדי לעמוד בתנאים הטכניים של אישור התוכנית. אם לא יעמדו בכך, היא תתבטל בלא צורך בהליך נוסף.

התוכנית השנייה נמצאת בשכונת שומאן והיא כוללת בניית 193 דירות. הפעם מדובר במתחם שגודלו 22 דונם, הנמצא בחלק הדרום־מערבי של השכונה. 1.4 דונם מהשטח יוקדשו למבני ציבור, ומאחר שמדובר בשכונה חדשה, היזמים מבקשים לפרוץ לאזור דרכי גישה חדשות.

התוכנית בשומאן הוצגה עוד בשנת 2009, אך מאחר שמדובר בבנייה בהיקף גדול, חששו בוועדה המקומית שהיא טעונה את אישורו של שר הפנים. המסמכים נשלחו אז לשר, אך לבסוף הוחלט כי אין צורך באישורו. לאחר מכן נפתחה הדרך לדיון בוועדה המחוזית.

כעת זקוקות שתי התוכניות להיתרים בלבד, שכן למיזם הראשון כלל לא הוגשו התנגדויות, ואילו לתוכנית הבנייה בשומאן הוגשה התנגדות אחת בלבד.

תוספת משמעותית שכזו אינה דבר שבשגרה כשמדובר במזרח ירושלים. עם הקמת המבנים החדשים תתעצם נוכחותה של בית חנינא, שגם כך נחשבת לשכונה הערבית הגדולה ביותר במזרח העיר.