בעיריית ירושלים עובדים בימים אלה על פרויקט למיפוי העיר, ולהבחנה בין שטחים שניקיונם נמצא באחריותה לבין כאלה שההשגחה עליהם נמצאת בידיים פרטיות.

• בואו להצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק

אם תהיתם מדוע עובדי התברואה מנקים את השטח שמוביל עד לביתכם ובמבואה עצמה כבר לא נוגעים, יש סיכוי שמדובר בשפ"פ (שטח פרטי פתוח) שחובת האחזקה בו חלה על ועד הבית שלכם.

בירושלים קיימת חלוקה בין שפ"פים לבין שצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים), כאשר אחזקת השצ"פים וניקיונם נמצאת באחריות העירייה.

כעת מתכוונים בעירייה לעשות סדר בעניינים וכך להוריד את היקף התלונות המגיעות למוקד העירוני, שמוצף מדי יום ביותר מ־30 תלונות שונות על הזנחת שטחים הסמוכים לבתים. שוב ושוב נדרשים עובדי המוקד להסביר לתושבים המתוסכלים כי מדובר בשפ"פ, שהעירייה אינה חייבת בניקיונו.

דיירים המתגוררים ברחוב משיח ברוכוף התלוננו לדוגמה במשך חודשים ארוכים על הלכלוך התמידי בפתח הבניינים, ואמרו שעובדי התברואה מפנים את הלכלוך רק עד לתחילת המבואה. בירור קצר העלה שמדובר בשטח פרטי פתוח שנמצא באחריותם, ומעתה והלאה יהיו הם אלה שייאלצו לפנות משם את האשפה.

באגף הפיקוח העירוני החליטו כעת לצאת בקרוב לסקר שיחלק את העיר לשפ"פים ולשצ"פים. בתום המיפוי יקבל כל ועד בית הבהרה על האחריות לתחזוקת השטחים השונים ולניקיונם. ועדי בתים או קבוצות דיירים שלא ינקו את השטחים הפרטיים הסמוכים לבתיהם יהיו צפויים לקנסות.

מחזיק תיק הפיקוח העירוני שלמה רוזנשטיין: "עד היום הדברים היו די מבולבלים. תושבים התלונו על כך שלא מנקים בסמוך לבית כי לא ידעו שעל פי תוכנית העיר מדובר בשטח המצוי באחזקתם". באשר לרחוב משיח ברוכוף הסביר רוזנשטיין כי תוכניות בנייה במבנים המקיפים חצר משותפת יצרו חוסר בהירות לגבי האחריות על אחזקת השטח.

העירייה: "בשנת 2011 ייערך פיילוט למיפוי שצ"פ ושפ"פ ברובעים השונים".