במכון פועה, העוסק בפוריות ורפואה על פי ההלכה, חיפשו פתרון שיאפשר לגברים המעוניינים להוציא זרע להפריה לעשות זאת בלי לעבור על איסור הוצאת זרע לבטלה - ומצאו חידוש: קונדום הלכתי.

· בואו להצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק

בחלק מטיפולי ההפריה יש צורך להביא זרע למעבדה, דבר שמציב בעיה הלכתית, שכן קיים איסור על שפיכת זרע לריק, שלא מתבטל אפילו אם הוא מיועד להזרעה מלאכותית.

הפתרון של הרבנים: קונדום רפואי סטרילי, ללא קוטל זרע, שמאפשר לבני הזוג לקיים יחסים לפני הפעולה הרפואית ולשמור בתוך הקונדום את הזרע. בנוסף, בקונדום קיים חור קטן, על מנת שמעט מהזרע ייכנס לגוף האישה ויפחית את הבעייתיות ההלכתית שבעניין.

לדברי ראש מכון פועה, הרב מנחם בורשטין, השימוש בקונדום זה מותר מבחינה הלכתית רק לאחר קבלת היתר מיוחד מרב. "מדובר באיסור קשה. לכן גם כשאתה מוציא לצורך הפריה צריך שהוא ייצא בדרך הטבעית. חיפשנו דרך שמצד אחד הזרע לא יהיה לבטלה וגם שצורת יציאתו תהיה במסגרת יחסים כפי שמקובל".

לדברי הרב בורשטין, הרעיון המקורי היה של הרב מרדכי אליהו והם הוציאו אותו לפועל ואחראים על שיווקו בארץ, לאחר שייבאו אותו מארצות הברית.

את הקונדום המיוחד אפשר לקנות במשרדי המכון, רק למי שיציג אישור של רב.