תוכנית חדשה בכיכר ספרא: שיפור חזות הכניסות לשכונות בירושלים. על פי התכנון יוצבו שלטים חדשים בפתח השכונות ולצדם ימוקם שעון מעוצב. בעירייה מגלים כי בכוונתם להקים גינות קטנות לצד השלטים.

• בואו להצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק

השילוט החדש יחליף את זה שהוצב לפני שנים, בתקופתו של ראש העירייה הקודם אורי לופוליאנסקי. השלטים הללו זכו לביקורות רבות מצד חברי מינהלים קהילתיים בעיר. אלו מחו בעבר על שגיאות שונות שנתגלו בהם ועל כיתוביהם המטושטשים. אחד השלטים הבעייתיים הוא זה שניצב בכניסה לשכונה החרדית כנסת ישראל ג'.

בקרב גורמים פלורליסטיים שונים במינהלים מתעורר כעת חשש כי השעונים שיוצבו ליד השלטים ישמשו בעתיד לציון זמני כניסה ויציאה של השבת.

לפני כחמש שנים, בעת שהוצב שעון שכזה בכניסה לעיר, זעמו ירושלמים רבים בטענה שהוא מטיל סטיגמה על העיר ומציג אותה כחרדית.

העירייה: "כחלק מהפעולות הרבות של האגף לשיפור פני העיר למען שדרוג חזות פניה, הוחלט להציב שעון כדי להנעים את הכניסה לשכונות השונות בירושלים".