ועדת הכספים העירונית אישרה השבוע שינויים בחוק העזר העירוני, הקובע כי בעלי נכסים המבקשים לבנות תוספת בנייה יחויבו בהיטלי סלילה. ההחלטה התקבלה לאחר משא ומתן ממושך בין העירייה למשרד הפנים.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

למעשה, כבר בחודשים האחרונים החלה העירייה לגבות דמי סלילה על הרחבות בנייה על פי חוות דעת משפטית ובכפוף לפסיקת בית המשפט. גבייה זו, שלא מכוח חוק עזר עירוני, גררה התנגדות של התושבים שהגיעו לבסוף לפשרות ולהסדרי תשלום מופחתים עם העירייה.

לאחר אישור החוק בישיבת מועצת העיר הקרובה יחויבו התושבים שיבקשו להרחיב את דירתם בהיטלי סלילה שעלולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. גורמים בעירייה מעריכים כי ההיטלים ימנעו מחלק מהתושבים מלבצע את ההרחבה, שתעלה להם הרבה יותר כסף.

החוק החדש קובע למעשה שני תשלומים: האחד עבור היטל לסלילת כביש והשני עבור סלילת מדרכה. כך, כל תופסת של מ"ר תחייב בתשלום של 102 שקל לכביש ו-55 שקל עבור מדרכה.

"המטרה היא לגרום לתנופה של פיתוח. עד היום לא חייבו אנשים והעירייה ומשרד התחבורה ספגו את התשלום לסלילה. השבוע עשינו סוף לברדק", אומר חבר הוועדה, דידי הרשקוביץ, שהוסיף כי הוא מודע לכך שיהיו כאלו שלא יבצעו את תוספת הבנייה בגלל ההיטל הכרוך בו.

בוועדת הכספים מסבירים כי יותר מקומות בעיר יזכו לסלילה ואו ריבוד מחודש, תוצאה של התקציב שיוותר בעקבות גביית ההיטל.