מתחם 'מעון ניב' עבר לידיים פרטיות: חברת הבנייה הירושלמית 'האחים חסיד' זכתה במכרז של מינהל הדיור הממשלתי. המגרש, השוכן בצומת הרחובות עמק רפאים ועזריה, הוצע למכירה במחיר מינימום של 37.5 מיליון שקל, והזוכים ישלמו עבורו 55 מיליון שקל.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

הזוכה במכרז יצטרך, ככל הנראה, להקים במקום מרכז תרבות ופנאי ומלון בוטיק, זאת למרות שיעוד הקרקע הנוכחי הוא למגורים. מדובר במתחם היסטורי שנבנה בסוף שנות ה-20 והוא משתרע על 3.6 דונם. בשטח המגרש ניצבים שלושה מבנים ששטחם הכולל כ-600 מ"ר.

שניים מהמבנים פונים לרחוב עמק רפאים ובית אחורי, שהכניסה אליו מרחוב עזריה ומאחוריו מגרש שאינו מבונה. שלושת הבתים הם חד-קומתיים ואופי בנייתם אופייני לאדריכלות בתי הרווחה הערביים שנבנו בשכונות הערביות בזמן המנדט הבריטי.

טרם פרסום המכרז החל סגן ראש העירייה, קובי כחלון, לקדם תוכנית להקמת מרכז עירוני לתרבות ופנאי במתחם, שעתיד לתפקד כציר המחבר בין רחוב עמק רפאים לפארק המסילה. כחלק מקידום מהתוכנית סומן המגרש בתוכנית האב למושבות כמתחם לשימור שיתאפשר בו בינוי רק במגרש האחורי שאינו מבונה, שם מתכננים בעירייה להכשיר חנייה תת קרקעית.

במקביל לקידום התוכנית פרסם מינהל נכסי הדיור הממשלתי מכרז למכירת המתחם. יחד עם זאת, למרות שעל פי תוכנית המתאר יעוד הנכס למגורים, הודגש במכרז כי "עמדת מהנדס העיר היא שיש ליעד את המתחם לשימושים ציבוריים, תרבות, חברה, שימושיים מסחריים ומלון בוטיק". עוד צוין כי המבנים במתחם מיועדים לשימור והמגרש מצוי במסגרת 'תחום המושבות' אשר ביחס אליו מצויה בהכנה תוכנית אב שטרם קיבלה תוקף. מטרת הערות אלו היא להבהיר לרוכשים פוטנציאלים כי העירייה מתכננת לשנות את מצבו הסטטוטורי של המתחם שיהפוך למרכז תרבות עירוני.