הורים בבית הספר חב"ד עיר גנים מתלוננים: יו"ר ועד ההורים במוסד יהודית זינו ממשיכה לכהן בתפקידה אף שכבר שנים עברו מאז שילדיה למדו במקום. במכתב למשרד החינוך, למנח"י ולארגון הורי ירושלים טענו ההורים שזינו מרבה להגיע לבית הספר ולהתערב בהחלטות צוות המוסד, אף שאינה מוסמכת לכך.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

יודגש כי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך קובע באופן חד־משמעי שנציגות ההורים צריכה להיבחר על ידי כלל הורי בית הספר וכי מי שאין לו ילדים הלומדים במוסד אינו יכול לכהן בוועד ההורים.

הורי התלמידים בחב"ד עיר גנים מפנים את האצבע המאשימה כלפי מנהל בית הספר הרב שמעון יידגר, שלטענתם מאפשר את המשך כהונתה של זינו. "חלק ניכר מהתלמידים שלנו באים מאוכלוסיות מוחלשות. יש פה הרבה עולים חדשים ומשפחות ממצב סוציו־אקונומי נמוך, שלא מביעים את התנגדותם ולא מודעים למחטף שנעשה כאן", אמר אחד ההורים המוחים. "ייצוג ההורים צריך לבוא אך ורק מתוך אלה שילדיהם לומדים בבית הספר".

יו"ר ארגון הורי ירושלים אתי בנימין מסרה כי הנושא הובא לידיעתה וכי הטענות נבדקות בימים אלה. "נציגות הורים צריכה להיות מורכבת אך ורק מהורי בית הספר ולהנהלה אסור להתערב בבחירה או בהחלטות", אמרה בנימין.

מנהל בית הספר הרב יידגר אישר את הדברים אך ציין כי אין למוסד ברירה אלא לאפשר את המשך פעילותה של זינו. "יש לנו ועד הורים שמורכב מעשרה חברים, ביניהם ארבעה יוצאי אתיופיה", אמר. "בקשתנו מהורים להצטרף לוועד ולשמש כיושבי ראש לא נענתה. נאפשר בשמחה לכל הורה שירצה לקחת חלק בפעילות ההתנדבותית הברוכה הזו לעשות כן. מאחר שזינו יודעת איך הדברים מתנהלים וצברה ניסיון, היא הסכימה לסייע לבית הספר בהתנדבות, להדריך בו ולעזור לוועד ההורים".

יהודית זינו: "ילדיי למדו במוסד. אני קשורה לבית הספר ומרגישה אחריות. איני מקבלת החלטות, אלא הוועד. נרתמתי לסייע מתוך מחויבות".