למרות הנתונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ירושלים האחרון, לפיהם נמשכת ההגירה השלילית מירושלים, מפרסמת העירייה נתונים שמוכיחים התחזקות במערכת החינוך הממלכתית בעיר או כפי שבעירייה מכנים אותה: "מערכת החינוך הציונית".

הצטרפו ל"ידיעות ירושלים" בפייסבוק

מנתונים שהציגה עיריית ירושלים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ב עולה כי נרשמה עלייה ברישום לגני הילדים ולבתי הספר היסודיים במערכת החינוך הממלכתית והממ"ד בבירה, וכי השנה ייפתחו 19 כיתות גן נוספות (7 מ"מ ו-12 ממ"ד) וכן שש כיתות א' נוספות.

על פי הנתונים, בשנת הלימודים הקרובה ילמדו בגני הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי: 9,510 תלמידים ב- 349 כיתות גן לעומת 8,882 תלמידים ב- 330 כיתות גן בשנה"ל תשע"א, עלייה של 628 תלמידים.

בכיתות א' (מ"מ וממ"ד) ילמדו בשנת הלימודים תשע"ב כ-3,763 בכ-150 כיתות לעומת כ-3,537 תלמידים בכ- 144 כיתות בשנה"ל תשע"א, עלייה של 226 תלמידים.

אבל גם בתחום החינוך במזרח ירושלים נראה כי יש עלייה, לפחות במספר המבנים החדשים. השנה יתווספו עוד 42 כיתות חדשות במבנים חדשים שנבנו למערכת החינוך במזרח העיר. 18 כיתות יפתחו בתחילת השנה ועוד 24 כיתות בית-ספר ו-6 כיתות גן יפתחו במהלך השנה, בניהם מבנה לחינוך מיוחד. עם זאת, יש לציין כי תושבי מזרח העיר טוענים כי מדובר בטיפה בים וכימבנים אלה רחוקים מלספק מענה לדרישה הגבוהה.