פסק הלכה חדש של מנהיג הפלג הליטאי הרב יוסף שלום אלישיב קובע כי נהג שמדבר במכשיר סלולרי במהלך נסיעה – דינו נחשב לדין 'רודף'. את הדברים אמר פוסק הדור החרדי במענה לשאלת רבני ארגון 'חפצנו לחיים' העוסק בבטיחות בדרכים במגזר החרדי.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

על פי ההלכה היהודית רודף הוא אדם שמסכן את חיי חברו, בשוגג או במזיד. חז"ל קבעו כי ניתן להציל את הנרדף בכל מחיר.

בהתייחסו לסוגיה זו, אמר הרב אלישיב כי השלכות הפסיקה אינן תואמות לחלוטין את דין רודף וכי אין בדבריו משום היתר להרוג אדם שנוהג תוך כדי שיחה בטלפון נייד, אלא רק כדי להדגיש את הסיכון הכרוך במעשה.

בסביבתו של הרב אלישיב אישרו ל"ידיעות ירושלים" ו-mynet את פסק ההלכה החדש ואמרו כי הוא מדבר בעד עצמו. לדברי מקורבי הרב, הוא מייחס חשיבות עליונה לערך חיי אדם ולבטיחות בדרכים.