סגן ראש העירייה פפה אללו קורא ליועץ המשפטי לעירייה עו"ד אמנון מרחב לבטל את ועדת המשנה לשילוט. "הרכב הוועדה אינו שוויוני", הוא טוען.

ידיעות נוספות על המגזר החרדי:
מי מסרב לעקור חתולי רחוב, ולמה?
באיזה אתר חרדי הושתלו סרטי פורנו?
בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

הוועדה, שנוסדה בתקופת כהונתו של אהוד אולמרט בראשות העירייה, כוללת שלושה חברי קואליציה. תפקידם הוא לבחון את תוכנן של מודעות המיועדות להתפרסם בחוצות העיר ולהמליץ אם לאשר את הפצתן. אולם לטענת אללו הרכבה אינו מאפשר לעתים ייצוג הולם של הציבור החופשי בירושלים. פרט לאללו עצמו, שמייצג בוועדה את החילונים, יתר חברי הוועדה הם חרדים – נציג חסידות גור במועצת העירייה יוסף לוק וסגן ראש העירייה ויו"ר סיעת ש"ס אלי שמחיוף.כמו כן טוען אללו כי הוועדה מיותרת משום שהיא ממעטת להתכנס ורוב החלטותיה מתקבלות באמצעות הדואר האלקטרוני.

לאחרונה, לדוגמה, דנה הוועדה בדוא"ל במודעה של רבני צה"ר שבה ביקשו למחות נגד מדיניות השר לשירותי דת יעקב מרגי והתנגדותו של השר לטקסי הנישואין שהם מקיימים. בין השאר נכתב במודעה כי "מרגי יביא שמד", ניסוח שהספיק בעיני חברי הוועדה החרדים כדי לפסול את המודעה. בעקבות הביקורת החליטו בארגון הרבנים הדתי־ציוני לשנות את הכיתוב ל"מרגי, תהיה יהודי".

בשל החלטה זו ואחרות טוען אללו כי עצם קיומה של הוועדה עלול לגרום למפרסמים בירושלים לחשוב פעמיים לפני שהם מפרסמים ולצנזר את עצמם מראש. בעבר אף פנה אללו להנהלת העירייה והציע כי תוסיף לוועדה לשם האיזון נציג נוסף שייצג את הציבור החופשי בעיר, אך בקשתו לא נענתה.

בעירייה מדגישים כי הוועדה אינה מוסמכת לפסול מודעות וכי בשנים האחרונות פסלה העירייה מודעה אחת בלבד, מאחר שכללה מילה גסה.

העירייה: "בניגוד לניסיון להציג זאת אחרת, לחברי ועדת המשנה לשילוט אין כל סמכויות להחליט באשר לפרסום שלטים בעיר. מדובר בוועדת רשות שלא מקיימת הצבעות ותפקידה היחיד הוא להצביע על רגישויות שונות ולהביא אותן לדיון.

"רגישות ונכונות לשמוע עמדות שונות ומגוונות טרם קבלת החלטות אינה דבר פסול בעיר מורכבת כמו ירושלים. הסמכות לאישור השלטים נתונה אך ורק בידי ממלא מקום ראש העירייה קובי כחלון, שכידוע אינו חרדי. כחלון מכריע בכל מקרה שבו אין תמימות דעים מלאה בין כל חברי הועדה המייעצת, בלי קשר לשיוכם המגזרי או למספרם".