בארגון 'לב מלכה', שמקיים מדי שנה עשרות התרמות דם, הופתעו השבוע לקבל תעודת הוקרה מבנק הדם. לתעודה צורף דף חישוב שמראה כי הארגון העביר לבנק לא פחות מ-21,726 מנות.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

בארגון ידעו לציין את הסיבה לטענתם למספר הגדול: ההפרדה בין גברים לנשים בקרב ציבור התורמים החרדים המגיע למקום.

"ללא ההפרדה הציבור לא היה מגיע פעם אחר פעם לתרום את מנות הדם, שכל אחת מהן יכולה להציל ארבעה אנשים שונים", אומרים בארגון.

ארגון לב מלכה נוסד בשנת 1992 על ידי אהרון אברמן שפעל שנים למען חולים ובני משפחותיהם. ההתמודדות הקשה של אברמן במקרה של חולה סופנית בשם מלכה פרקש ז"ל הביאה אותו לידי הכרה כי ישנו צורך בהקמת מרכז סיוע לחולים ובני משפחותיהם, ושם הארגון נגזר מאותה חולה.

בין היתר משמש הארגון כמעין זרוע ביצועית של בנק הדם בישראל ומחזיק מאגר של כ-200 אלף תורמים.