ארגון הקבלנים בירושלים הקים קרן לעזרה לקבלנים במצוקה. בארגון החליטו לנסות לעצור כך את התופעה של קבלנים שנקלעים למצוקה כלכלית. "יש כמה קבלנים שיש להם כיום בעיות פרנסה", אומר מנכ"ל הארגון יוסי שכטר. "יש קבלנים שהמקרר שלהם לא מלא".

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

שכטר מציין שתופעת הקבלנים שנקלעו למצוקה כלכלית מתרחבת, ועל כן הארגון החליט לסייע גם לאלה שזקוקים לעזרה לפני שעסקיהם יקרסו.

ההחלטה על הקמת הקרן התקבלה באסיפה הכללית האחרונה של הארגון, בעקבות הצעה של חבר ההנהלה אילן גורדו. הקריטריון הראשון לזכאות לסיוע מהקרן יהיה חברות של כמה שנים בארגון. הקריטריונים הנוספים ייקבעו בשבועות הקרובים.

בארגון הקבלנים מציינים שהמימון לקרן יבוא מתוספת של חמישה אחוזים לדמי החבר השנתיים של הארגון, בצד עזרה שתתקבל מהתאחדות בוני הארץ ומגופים אחרים. גובה המענק לקבלנים שבמצוקה יהיה מוגבל ויהיה אפשר לחלק אותו על פני כמה חודשים.

הנהלת הארגון בירושלים פנתה לשופט בדימוס עזרא קמא, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בעיר, וביקשה שישמש כיו"ר הקרן. השופט נעתר לבקשה.

בתקופה הקרובה ייוועד היועץ המשפטי של ארגון הקבלנים בירושלים, עו"ד ניר לוי, יחד עם גורדו ושכטר לצורך גיבוש קריטריונים לזכאות לקבלת עזרה ולגיבוש נהלי העבודה של הקרן.

"ענף הבנייה מתאפיין בעליות ובירידות. לצערנו, מדי פעם חברים יקרים שלנו נקלעים לקשיים כלכליים - וכשדבר כזה קורה אנחנו לא רווים נחת ואפילו חשים צער רב. עם כל הרצון הרב שלנו לעזור ולסייע, ידנו קצרה מלהושיע. בעקבות כך בא הרעיון להקמת הקרן לעזרה לקבלנים במצוקה", הסביר השבוע גורדו.

שמוליק לוי, יו"ר ארגון קבלני ירושלים, נבחר השבוע לסגן נשיא התאחדות בוני הארץ - הגוף המאגד את כל קבלני ישראל. בהתייחסו לניסיונות להקמת הקרן אמר לוי, "מדובר במיזם מבורך שיוכל להטביע חותם לשנים רבות בארגון הקבלנים בירושלים".