מי שעבר רחוב המלך ג'ורג' במרכז העיר לפני מספר ימים נתקבל בשלט מוזר, תוצאה של מחאה מקורית בנושא ההפלות.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

אלמונים הכניסו שינויים בטקסט של מודעה היוצאת נגד הפלות, ואשר הושמה על אחד העמודים ברחוב.המודעה מציעה לנשים הרות המעוניינות להפסיק את ההיריון לעצור ולטלפן למוקד מידע וסיוע של עמותה הפועלת למניעת הפלות.

השינויים שהוכנסו לטקסט יוצרים מסר חדש המהופך למודעה המקורית. כעת כתוב במודעה: "עומדת לבצע הפלה? עשי מה שבא לך".