קבוצת מבקרים שהגיעו מחוץ לעיר זכו להכיר את המורכבות של ירושלים בצורה לא נעימה. באמצע סיור החנוכיות בשכונת "זיכרון משה" הסמוכה לגאולה זעק לעברם אחד התושבים שיסתלקו מהשכונה בטענה שהם מטמאים אותה בהימצאותם במקום.

עוד ידיעות על חרדים בבירה:
מה רצה המגזר מירדנה ארזי?
הפתרון היצירתי נגד הטרדות מהמגזר
בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

סיורי החנוכיות שמתקיים מידי שנה על ידי קבוצות ומדריכים בשכונות העיר החרדיות כבר מוכרים לתושבים שרובם אף מעוניינים לנצל את הימים הללו להראות את היופי של השכונות החרדיות שלובשות חג בשעות הערב.

כל היופי והרצון הטוב הזה נעלם השבוע בסיור בו השתתפו ביום שני השבוע קבוצה של כ 70 איש.

בעת שעברו באחת מסמטאות זיכרון משה הסמוך לבית כנסת המרכזי אליו מגיעים להתפלל מכל חלקי המגזר, יצא תושב אחד הבתים ודרש מהם בצעקות להסתלק מהשכונה בטענה שהם מטמאים את השכונה החרדית.

"הוא צעק לנו בתחילה להסתלק מהמקום ואחר כך איים שיביא ביצים לזרוק עלינו", סיפר דודי טל שהשתתף בסיור, אחת המשתתפות הדתיות ניגשה אל האיש בכוונה להבין את התנגדותו אך זה התרחק ממנה בזעקות "שיקסע" בהם רגילים הקיצוניים להשתמש כלפי נשים שאינם מקהילתם.