נוסעים ברכבת הקלה שקיבלו לאחרונה דו"חות טוענים כי אין באפשרותם לערער בפני חברת סיטיפס. הסיבה: מעבר מוועדת ערעורים פרטית של סיטיפס לוועדת ערעורים חיצונית. כתוצאה מכך, אזרחים שמקבלים בימים אלה קנסות נאלצים לשלמם ללא כל זכות ערעור מיידית.

לכל ידיעות הרכבת הקלה
בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

"זאת שערורייה חדשה", סיפרה השבוע אחת מנוסעות הרכבת. "קיבלתי דו"ח ברכבת הקלה על לא עוול בכפי, התקשרתי לשאול לאן לשלוח ערעור ונעניתי בתשובה שבחברת סיטיפס אין אפשרות לערער על דו"חות בכלל. כאילו אומרים לי, לא משנה מה - פשוט תשלמי. האם יש איזה שהוא תקדים בעולם הדמוקרטי לדו"ח שניתן בלי אפשרות להביע את דעתך?".

מבדיקה שערך mynet באמצעות שיחה למוקד שירות הלקוחות של חברת סיטיפס, מתברר כי טענות הנוסעים נכונות. נציג השרות אמר בשיחה כי חברת סיטיפס ממשיכה לתת קנסות אך אינה דנה בבקשות ערעור. כששאלנו את הנציג מה עלינו לעשות, הוא אמר כי נצטרך לשלם את הדו"ח ולהתמודד עם הערעור מאוחר יותר, בעוד כחודשיים.

בשנה האחרונה נמתחה ביקורת רבה על כך שחברת סיטיפס היא זו שדנה בערעורי הקנסות של הנוסעים. בעקבות המחאה אישרה הכנסת הצעה כי ועדת ערר חיצונית תהיה מוסמכת לדון בביטול הקנסות. "מרגע שהתקבלה ההחלטה הזו אסור לנו לדון בערעורי קנסות", אמר השבוע גורם בהנהלת סיטיפס. "הוועדה החדשה אמורה להתחיל את פעילותה בחודש פברואר".

משרד התחבורה: "החקיקה החדשה שקידמנו יצרה הליך מוסדר להגשת השגות לסיטיפס בנושא דוחות והגשת עררים על החלטותיה בפני ועדת ערער חיצונית. החקיקה החדשה תיכנס לתוקף בפברואר 2013.

"על פי הדין הקיים, בלי תלות בחקיקה החדשה ולפי החוזה בין מדינת ישראל וסיטיפס, סיטיפס חייבת לטפל באופן ענייני בכל פנייה של הציבור אליה. החקיקה החדשה יוצרת מנגנונים מובנים לכך ומוסיפה ועדת ערר אך אין בה כדי לבטל את החובה הזאת. נוסע שקיבל דוח בתקופה שעד לכניסת החקיקה לתוקף, יוכל להגיש השגה בתוך 30 יום אחרי כניסת החקיקה לתוקף. עם זאת, מי שישלם את הסכום הנקוב בדוח לא יוכל בעתיד להגיש עליו ערר. משרדנו דוחה לחלוטין את עמדתה של סיטיפס כפי שהיא מוצגת על ידכם. הנושא נמצא בבירור מול החברה, ואם אמנם היא פועלת כך משרדנו יפעל לשנות זאת באמצעים העומדים לרשותו".

סיטיפס: "בהתאם לתיקון לחוק שנכנס לתוקפו לפני למעלה מחודש ימים, על דרישות לחיוב מוגדל שהונפקו מיום 12.11.12 ואילך יחולו הסדרים חדשים. בהתאם לתיקון לחוק, נוסע שיבקש זאת יוכל להגיש השגה על הנפקת הדרישה לחיוב מוגדל, בהתאם לתקנות שאמורות להתפרסם על ידי משרד התחבורה. מנגנון זה יכנס לתוקפו 90 יום לאחר כניסת התיקון לחוק לתוקף. יש לשים לב כי בהתאם לתיקון לחוק, דרישה לתשלום חיוב מוגדל תקפה מרגע הנפקתה".