גילויים חדשים בפרשת הטבות הנדל"ן שניתנו לחסידות גור מעלים חשש לפגיעה בשלטון החוק: העירייה פסלה חוות דעת שמאית מטעמה שטענה כי החסידות צריכה לשלם קנס של כחמישה מיליון שקלים לרשות המקומית. בעתירה נטען כי סוכם שאנשי החסידות ישלמו לעירייה כ־250 אלף שקל בלבד.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

הדיון בעתירה, שהוגשה בעקבות חשיפת"ידיעות ירושלים" ו-mynet על ההסדר מעורר המחלוקת בין ראש העירייה ניר ברקת לישיבה ברמות השייכת לחסידות גור, התקיים בשבוע שעבר. במסגרת ההסדר הכשירה העירייה עבירות בנייה בהיקפי ענק והאריכה את תקופת ההקצאה של המבנה לעמותת 'תפארת משה ובצלאל', המפעילה בו ישיבה. ההחלטה התקבלה אחרי שהעמותה השתמשה בנכס שלא כדין במשך למעלה מ־13 שנה, תוך התעלמות בוטה מהחלטות בית המשפט.בעתירה, שהוגשה בשם אומ"ץ באמצעות עו"ד יוסי חביליו עוד לפני הבחירות, נטען כי יש חשש שהחלטות העירייה נועדו לרצות את אנשי החסידות לקראת הבחירות. "העמותה והישיבה המתנהלת במקום הן חלק מחסידות גור, וראש העירייה משיקולים שונים הקשורים במערכת הבחירות הקודמת או בזו שתבוא, רצה לרצות את החסידות", נטען בעתירה. כזכור, בבחירות 2008 העניקו אלפי חסידי גור תמיכה גורפת לברקת ובבחירות האחרונות החליטו להפר את אחדות השורות החרדית ולא לתמוך ביריבו משה ליאון. רבים מהם הצביעו בפתקים לבנים או בחרו בברקת.

בדיון השבוע טענה עו"ד שירין ברגותי־מלחם, המייצגת גם היא את העותרים, ש"מדובר בפגיעה חמורה בשלטון החוק". המבנה נמצא ברחוב חזקיה שבתאי בשכונת רמות. בשנות ה־80 קיבלה עמותת 'תפארת משה בצלאל', את השטח לצורך הקמת בית כנסת ובמשך השנים נבנה שם מבנה בן שבע קומות. בניגוד להסכם המקורי, במבנה פעלו גם ישיבה, פנימייה לתלמידים ומטבח. לטענת העותרים, עבירות הבנייה הסתכמו ב־1,300 מ"ר., יותר ממה שנטען בתחילה.

העירייה תבעה את סילוק העמותה מהנכס, וביוני 2008 הורה בית המשפט לסלק את העמותה מהמבנה לאלתר. בערעור שהוגש הוסכם שהעמותה תפנה את הנכס עד פברואר 2011, אך בפועל עשתה זאת רק לאחרונה.
הבקשה החריגה קיבלה את אישור ועדת הקצאות העירונית בנוסף, כך על פי העתירה, סיכמה העירייה כי העמותה תידרש לפצות אותה בכ־250 אלף שקל בלבד על הפרת הסכם ההקצאה. זמן קצר לפני ישיבת מועצת העירייה הגישה מבקרת העירייה פנייה דחופה לברקת בדרישה שישקול מחדש את אישור הבקשה, אך ראש העירייה סירב.

בדיון בשבוע שעבר הסכימו העותרים למחוק את העתירה לאחר שניתנה להם התחייבות שההקצאה תובא בחודשים הקרובים לדיון חוזר בעירייה וההליך יתבצע מחדש. במסגרת ההסכם למחיקת העתירה התחייבה העירייה, "אנו מודיעים לבית המשפט שבהליך ההקצאה החדש יוכל כל המעוניין לטעון כל טענה, לרבות לעניין עבירות הבנייה ודמי שימוש ראויים וכן מכלול נסיבות העניין, וכל ההחלטות הקודמות שהתקבלו לא תחייבנה בדיון ובשיקול הדעת בהליך החדש".

העירייה: " מדובר בספין תקשורתי של אדם פרטי שעומד מאחורי העתירה (ולא תנועת אומ"ץ) והנובע מתסכולו בשל כך שהעתירה נמחקה על ידי בית המשפט. בית המשפט קיבל את עמדת העירייה כי אין מקום לדון בעתירה והיא נמחקה.

"בניגוד לנטען לא סוכם שהעמותה תשלם "רק" 250 אלף שקל, והעירייה לא ויתרה על תשלום דמי שימוש. ההיפך הוא הנכון. העירייה התעקשה על תשלום דמי שימוש ראויים והחלטתה הותנתה בתשלום דמי שימוש ראויים שיקבעו ע״י שמאי מכריע בנוהל המקובל במקרים מסוג זה. עבירות הבנייה שהיו במבנה הן בהיקף של כ- 300 מ״ר וכך נקבע גם בהכרעת הדין של בית המשפט לעניינים מקומיים שדן בעניין, לכן גם הטענה בעניין זה היא בין שקר לבין סתירה למה שנפסק ע"י בית המשפט.