מצעד הגאווה? תועבה. עושר של דעות? רק לנו החרדים יש מצפן שמכוון אותנו. ליברליות? אטימות מוחלטת. כך נשמע השבוע הרב צבי ענבל מארגון 'ערכים' בכנס הסברה מיוחד לחרדים שנולד למטרה אחת: להסביר לציבור החרדי איך להתמודד עם שאלות החילונים בעיר.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוקהכינוס של ארגון 'ערכים', שעוסק בהחזרה בתשובה, הוצג כ"צו השעה" להסברה החרדית, כשעל המודעה המכריזה על האירוע הוסיפו המארגנים חותמת של דואר צבאי, כנראה כאות לחשיבות הכנס על רקע שאלת גיוס החרדים לצה"ל. מי שנאם במהלך הכינוס הוא הרב ענבל, מי שנחשב לאחד מבכירי המחזירים בתשובה שמחזיק הארגון החרדי. בסוף ההרצאה הקדיש ענבל את דבריו להבדלים בין החילונים לחרדים, באמירות שספק רב אם היה מעוניין שהקהל החילוני ישמע.רוב המסרים בהרצאה היו חזרה על דברים שבני המגזר מחונכים על פיהם, כשהמטרה היא לחדד את התפיסות החרדיות כאמונה ושמירת מצוות, זאת על מנת שכאשר מישהו מקהל המאזינים יפגוש בחילוני, הוא יעביר את הדברים בצורה ברורה ופשוטה.

כדוגמה לטענות מצד החילונים על חוסר סובלנות חרדית נקט ענבל בהתנגדות החרדית למצעד הגאווה. "אני לא רוצה כרגע לפרט, השם ירחם, כל מיני תועבות שהם הצמידו להם את הגאווה. הגמרא אומרת 'תקף יצרו של אדם, מה יעשה? ילבש שחורים וילך לעיר אחרת'. מה אומרת החברה - תקף יצרו של אדם? ישים דגל, יקים מפלגה, יגיד אני גאה בזה ויעשה מצעדים'", טען הרב לקול הצחוק מהקהל.

עוד הסביר ענבל שתפיסת החרדים כקנאים חשוכים, צרי אופקים וחסרי סובלנות, היא "אשליה מסוכנת", כיוון שרק לחרדים יש את המצפן שמורה כיצד לחיות. הרב התייחס גם לשאלת הליברליות: "מאיפה נולדת הסובלנות לדעות הליברליות ולפתיחות? זה לא מעלה, זה חיסרון של אטימות מוחלטת שאין אף אחד שיכול להגיד 'אחריי, אני יודע את האמת'. אנחנו חיים בחברה מגוונת עם עושר של דעות, אין לך עוני יותר מעליב מזה, אין לך אמת. אז צריך לזכור את זה רבותיי, לא רק לא להיעלב או לקחת ללב אלא להבין שאנחנו מסתובבים עם המצפן שמכוון אותנו לכיוון הנכון. זה נכון שאנחנו לא סובלניים. אתה יודע למה אנחנו לא סובלניים? לשקר".

לאירוע הגיעו כמאה גברים חרדים, צעירים ומבוגרים ממגוון הזרמים. בתחילת האירוע הוקרן סרטון הפעילות של הארגון, שהחזיר לדבריו עשרות אלפי יהודים בתשובה, כאשר חלק ממטרות הכינוס היו לגייס תרומות מהחרדים למימון פעילות הארגון.

הרב ענבל: "ההרצאה שלי לא עסקה בהסברה החרדית אלא בהבדלים שבין תפיסת האמונה בין האדם החילוני הממוצע ליהדות. השיחה לא הייתה מיועדת לאוזן חילונית אלא לבני המגזר, שהידע שלהם שונה מזה של החילונים. ההתייחסות לצועדי מצעד הגאווה כ'מסכנים' לא מכוונת להומוסקסואלים אלא למי שמתגאים בכך ומסרבים לקבל עזרה".