עוד איסור לקראת פורים: הרב אהרן לייב שטיינמן, מהרבנים הליטאים המובילים, קובע בפסק הלכה שאין לחפש ילדים ותינוקות זכרים לנשים ולהיפך.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

על פי הפרסומים בתקשורת החרדית, פסיקתו של הרב שטיינמן הגיעה כאשר נשאל לקראת חג הפורים האם מותר לחפש תינוק לבת. הרב פסק שהדבר לא ראוי, למרות שאין בכך איסור תורה וזה משום שלא מתאים לשנות את מין התינוק הזכר או הנקבה בשונה ממה שאלוהים ברא אותם. הרב הוסיף שבמקרה הנוכחי, בו מדובר בבן זכר שבעתיד יהיה חייב במצוות, לא ראוי לשנות את מינו בתחפושת לאישה, שחיובה במצוות פחות מאשר הגברים.יצוין שבספרי המנהגים מסופר שבארצות אשכנז היה נהוג בפורים שגברים לבשו בגדי נשים ונשים בגדי גברים, כשהנימוק הוא שהאיסור 'לא ילבש', שמונע מגברים להתלבש כנשים ולהיפך, תקף רק כשהוא נעשה "למטרות ניאוף ופריצות, אבל כאשר המטרה לשמחה, אין איסור". חשוב לציין שיש פוסקים שאוסרים בפורים גם על מבוגרים להתחפש לנשים ולהיפך.