תושבי המושבה הגרמנית הביעו שביעות רצון מפסק הדין בערעור שהגישו מפעילי בריכת ירושלים, אך מתברר כי שמחתם היתה מוקדמת מדי.

אחרי סמדר, על הכוונת: בריכת ירושלים
בריכת ירושלים: העירייה נגד הסגירה
הזנחה קשה בבריכת ירושלים

בית המשפט המחוזי אמנם דחה את עיקר הערעורים שהגישו מפעילי הבריכה, קבוצת 'אלה' ומושב שורש, וקבע כי בריכת ירושלים ברחוב עמק רפאים לא תיסגר, אך היזמים הודיעו השבוע כי הבריכה תפסיק לפעול כבר בסוף אוגוסט.

לטענת מפעילי הבריכה, החלטת המחוזי מאפשרת להודיע על סיום ההסכם עם העירייה להפעלת הבריכה בפרק זמן סביר. ואולם בעירייה טוענים כי הודעת היזמים מנוגדת לפסק הדין שנתן בית המשפט, משום שהתקבלה לא בתום לב, ללא נימוקים ובפרק זמן לא סביר.העירייה הודיעה השבוע למפעילי הבריכה כי תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה להבטיח את המשך פעילות בריכת ירושלים לטובת כל תושבי העיר. כעת מתחדש המאבק על גורלה של הבריכה הציבורית היחידה באזור, שמשרתת את תושבי המושבה הגרמנית ושכונת בקעה הסמוכה מזה עשרות שנים.

המאבק על גורל המקום החל לפני כחמש שנים, אז התבשרו באזור כי בעלי הבריכה הוותיקה מתכוונים לסגור אותה ולבנות במקומה מתחם מגורים ומסחר. בעוד היזמים טענו כי זוהי זכותם כבעלים, נציגי התושבים הזכירו שהבריכה מופעלת מתוקף הסכמים שנחתמו ב־1980 וב־1993, שבמסגרתם רכשה העירייה את הזכויות על הבריכה. על פי ההסכם, העירייה החכירה את המקום ליזמים לדורות למטרת "ניהול בריכה עממית לציבור הרחב" והם התחייבו להפעיל אותה.

ההסכם כלל פיתוח המתחם ושינוי של ייעוד הקרקע, שבמסגרתו היו היזמים אמורים לקבל גם הטבות מס והקלות בהיטלים.

בעקבות מאבק התושבים הגישה העירייה תביעה לבית משפט השלום בדרישה להמשיך לקיים את ההסכם. בשנת 2010 קיבל בית המשפט את טענות העירייה, והורה למפעילי הבריכה להמשיך להפעיל אותה תוך גביית מחירים "סבירים ועממיים".

בעקבות פסק הדין של בית משפט השלום ערערו היזמים למחוזי. נציגי קבוצת 'אלה' ומושב שורש טענו בערעור, בין השאר, כי נפלו פגמים רבים בהסכמים שחתמה העירייה במהלך השנים. עוד טענו היזמים כי הבריכה הפכה להיות עסק לא רווחי, שכן כשבנו אותה במקור היא היתה הבריכה הציבורית היחידה בירושלים ומאז קמו לה מתחרים רבים.

בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי הוא לא רואה מקום להתערב בהחלטת בית משפט השלום. עם זאת הובהר כי יש מקום להמשך ההתדיינות בין הצדדים. בפסק הדין נכתב שההסכם בין הצדדים אינו "עדי עד" ותוקפו אינו נצחי, וחובת ההפעלה על ידי המערערים ניתנת לביטול בדרך של מתן הודעת ביטול מראש ובתוך פרק זמן סביר.

עו"ד חגי סיטון, שמייצג את מפעילי הבריכה: "בית המשפט קבע שההסכם קיים ואנחנו צריכים להמשיך להפעיל את הבריכה, אבל הוא גם קבע שאנחנו רשאים להודיע לעירייה על סיום ההסכם. הודענו להם על הפסקת הפעילות בעוד חצי שנה. זה פרק זמן הגיוני וסביר, ולכן אין בטענות העירייה כי ההודעה מנוגדת לפסק הדין של בית המשפט".

עם הודעת היזמים צפוי להתחדש מאבק התושבים נגד סגירת הבריכה. "בריכת ירושלים היא לא רק בריכה אלא סמל של העיר, מקום של ספורט ובילוי, שהירושלמים צריכים אותו", טוען יו"ר האופוזיציה, פפה אללו (מרצ).