הוועדה המחוזית בוחנת אפשרות לבטל כליל את הבניה המתכוננת במצפה נפתוח בסמוך לרמות. מדובר בתוכנית שמקודמת בוועדות התכנון שנים ארוכות בגרסאות שונות, המייעדת בניה של כ-2,000 יחידות דיור. הפרויקט זכה להתנגדויות מקרב גורמים רבים בניהם ארגונים סביבתיים ותושבי רמות, שטענו לפגיעה קשה בטבע, בנוף ובחי באזור.

ביום שני הקרוב תדון מליאת הוועדה בתסקיר הסביבה לתוכנית של המשרד להגנת הסביבה שאמור לדון בנזקים האפשריים לאזור במידה והתוכנית תיושם.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

השבוע מתברר כי בוועדה המחוזית מתכוונים לדון גם באופציה נוספת שנדרשה המוכנה "חלופת אפס", קרי: ביטול הבניה כליל ומציאת קרקעות אלטרנטיביות לבניית אלפי הדירות. מדובר בשינוי משמעותי של מדיניות התכנון לאזור, שכן לראשונה תלויה ועומדת בוועדות הצעה להשאיר את המקום כפי שהוא.בעבר אישרה המועצה הארצית מספר פעמים תוכניות בניה במצפה נפתוח, אך החלטות אלו בוטלו בעקבות עתירות שהוגשו לערכאות שונות בבתי המשפט. העתירה האחרונה התקבלה לאחר שהתכנון האחרון לא עמד בתנאי סף פרוצדוראליים. בשנים האחרונות החל דיון חדש בתוכנית וכעת הוא מתמקד בהשפעות הסביבתיות שלו.

בתוך כך, על רקע הדיון הקרוב ביום שני תקיים החברה להגדת הטבע ביום שישי באותו שבוע אירוע "טבע עירוני" שמטרתו הגדלת המודעות בקרב הציבור לערכי הטבע במצפה נפתוח על רקע תוכניות הבניה המיועדת למקום. "אירוע הטבע העירוני הוא הזדמנות פז לבוא לאתר הטבע הייחודי הזה, להתרשם ממנו ומן הקונפליקט בין שמירת הטבע העירוני והפיתוח", נמסר בהודעת החברה להגנת הטבע לקראת האירוע.

"מצפה נפתוח הוא פנינת טבע עירוני ייחודי מסוגו בירושלים. ייחודיותו של האתר נובעת ממגוון המינים העשיר החי בו, חורשות נטועות של אורן וברוש ומיני צמחים נדירים ומוגנים. חלקים מהאתר מכוסים שרידים של חקלאות קדומה המקנה לאתר נופך היסטורי מעבר לערכיה הטבעיים".