הכרעת דין של שופטי בית הדין המשמעתי של נציבות המדינה בנוגע להתנהלותו של דוד לוי (52), הנהג הצמוד של שר הביטחון לשעבר אהוד ברק, מעלה תמונה של התנהלות קשה ובעייתית שהתקיימה במסדרונות אגף הרכב בלשכת ראש הממשלה.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

הפרשה מגוללת את התנהלותו הנהנתנית של הנהג, שזכה לתנאי עבודה מפנקים על חשבון הקופה הציבורית. כך, בין היתר, נהג לוי לדווח נוכחות בהתייחס לימי עבודה רבים שנעדר מהם וניצל לשימושו הפרטי את רכבי משרד ראש הממשלה.בגזר הדין קבעו השופטים כי התנהלותו של לוי התאפשרה בזכות כשל מערכתי במשרדי הממשלה עצמם והטילו את האשמה גם על הממונים עליו.

תנאי עבודה מפנקים
"במהלך תקופה של חמש שנים נהג לוי להגיע לעבודה שלושה ימים בשבוע בלבד", נכתב בהכרעת הדין. "חרף האמור דיווח לוי במשך כל התקופה הזו על עבודה מלאה, חמישה ימים בשבוע. בנוסף, במהלך תקופה זו ובמשך שנה לא הגיע לוי לעבודה אף בחלק מאותם שלושה ימים או שהגיע לעבודה לשעות ספורות בלבד. בכל אותם המועדים דיווח לוי על יום עבודה מלא. במעשיו דיווח לוי דיווחים כוזבים, ביודעין ובמתכוון ונהנה מסכומי כסף להם לא היה זכאי".

התנהלותו של לוי על חשבון הקופה הציבורית לא נגמרה בקבלה שלא כדין של משכורות מלאות וצמודות לתנאים סוציאליים מלאים מתוקף היותו עובד מדינה בכיר בדרגה של 17+ בדירוג מינהלי.

לוי, כאמור, היה לאורך השנים נהגו הצמוד של ברק, אך היה משויך מנהלתית לסגל הנהגים של משרד ראש הממשלה. "לוי מועסק על ידי משרד ראש הממשלה המשלם את משכורתו, אך בפועל עבד כנהג צמוד של שר הביטחון לשעבר", קבעו השופטים. "מצב זה איפשר את התנהלותו".

על פי הכרעת הדין, לוי, שזכה לתשלום אחזקת רכב לרכבו הפרטי כחלק מתנאי העבודה שלו, בחר לאמץ לעצמו את אחד מרכבי משרד ראש הממשלה, וקודם לכן את אחד מרכבי משרד הביטחון - שם הועסק במשך שנה אחת. אף שלא היה זכאי לקבל רכב צמוד, הוא פעל בניגוד לכל הנהלים של המדינה.

בכל משרד ממשלתי קיימים בצי כלי הרכב גם 'רכבי איגום'. על פי הנחיות, "רכב איגום הוא כלי רכב שאינו צמוד למשרה או לתפקיד אלא מצוי בשימושו הכללי של המשרד", לשון נוהלי החשב הכלכלי לאוצר. "עובד המשתמש ברכב איגום יחנה אותו לאחר שעות העבודה במגרש החניה של המשרד, או במקום שרכז התחבורה במשרד יורה לו. אם עובד נוהג ברכב איגום במסגרת תפקידו לאחר השעה 21:00 או לפני השעה 06:00, יהיה רשאי רכז התחבורה לאשר לו להחנותו ליד מקום מגוריו וזאת בכפוף לתנאים הבאים: הנהג מודע לכך שאינו רשאי להשתמש בכלי הרכב למטרות פרטיות".

אלא שבמשך חמש שנים, קבעו שופטי בית הדין, לקח לוי את רכב האיגום של המשרד לביתו מדי יום וגם במהלך סופי שבוע ועשה בו שימוש לצרכיו הפרטיים. בין היתר נסע לוי ברכב האיגום לחופשות משפחתיות באילת ובצפון הארץ. "במקביל לשימוש הפרטי נהנה לוי במהלך כל התקופה מתשלום אחזקת רכב ברמה ד'", מסבירים השופטים את עזות הפנים שבה הודה לוי.

ליקויים וכשלים מערכתיים
אלא שלמרות כל אלה, במסגרת הסדר טיעון הוטל על לוי עונש שכולל נזיפה חמורה, הפקעת משכורת אחת והורדה בדרגה למשך שנה אחת בלבד. כך עולה מגזר הדין שהותר לאחרונה לפרסום.

השופטים בבית הדין המשמעתי פסקו שלא להטיל את מלוא האשמה על לוי שעשה כרצונו אלא גם על הממונים עליו שהתירו לו לנהוג כך. "הנאשם ראוי לפיטורין", כתבו בהכרעת הדין, "אלא שנושא העסקת נהגים בשירות המדינה בכלל ובמשרד ראש הממשלה בפרט הוא מורכב ואינו מוסדר כהלכה. לא ניתן להטיל את מלוא האחריות על הנאשם. נציג משרד ראש הממשלה לא כיבד את בית הדין בנוכחותו", אמרו השופטים בנימה של חוסר שביעות רצון, אך לא חסכו ממנו את ביקורתם. "לאחר הוראת בית הדין התקבלה הודעת מנכ"ל משרד ראש הממשלה (הראל לוקר; א"ח) שהוא סומך את ידו על הסדר הטיעון שאליו הגיעו הצדדים".

לוי מצדו טען לפני השופטים כי אמצעי המשמעת שהוסכמו - במסגרתם הוא נפסל למשך שנתיים מלשמש נהג צמוד, יורד בדרגה אחת למשך שנה ותופקע לו משכורת אחת - מהווים "פגיעה כלכלית ותדמיתית". "אני עושה את תפקידי נאמנה, באחריות, במסירות וברצינות, לעתים תחת סיכון", אמר והביע חרטה.

השופטים קבעו כי לוי ראוי להתחשבות נוכח מצב הדברים: "בית הדין נחשף לליקויים ולכשלים מערכתיים בנושא העסקת נהגים בשירות המדינה, בפרט נהגים צמודי שרים. בית הדין ממליץ בפני שירות המדינה לפעול להסדרת העניין".